Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

El projecte 

En la seva 82ena assemblea, la Union Académique Internationale encarregà a l’Institut d’Estudis Catalans la continuació del projecte Corpus des Troubadours, que havia estat fundat i dirigit per Ramon Aramon i Serra (en col·laboració des del 1982 amb Aurelio Roncaglia) i, darrerament, pel prof. Alberto Vàrvaro. Fou el prof. Aurelio Roncaglia qui convertí aquest projecte en un model per al conjunt dels estudis occitans.
 
Atès que l’obra dels trobadors és una de les peces bàsiques i fonamentals en la història de la cultura europea, que es posava aleshores —i es posa encara— al nivell dels clàssics, l’objectiu inicial del projecte l’any 1962 era oferir una edició fiable del conjunt de la seva producció, dispersa en edicions individuals sovint de difícil accés. Hom considerà que el nivell dels estudis i de les edicions disponibles en aquell moment no permetien aconseguir aquest objectiu; per això fou fundada la col·lecció “Corpus des Troubadours”, per tal de dur a terme i de publicar després els treballs bàsics necessaris.
 
Evidentment, considerem que la cultura trobadoresca (i no només la seva lírica) és una peça fonamental i fundacional del tarannà europeu, i que s’ha d’analitzar sempre amb una perspectiva rigorosa, universal i actual; afortunadament, en aquests darrers cinquanta anys ha avançat molt la investigació en aquest camp. No cal dir que l’aprofundiment dels nostres coneixements sobre la tradició trobadoresca en general trobaran, en el futur, la mateixa acollida que en l’època anterior i, efectivament, en aquesta nova fase, ja sota el patronatge i la gestió de l’Institut d’Estudis Catalans, hi continuarem amb la promoció i publicació d’estudis i d’edicions, amb el mateix rigor i nivell que han distingit el nostre projecte des dels seus orígens. 
 
També volem posar en primer lloc la importància dels trobadors en la història europea i fomentar els estudis sobre el seu impacte i la seva recepció, tan adients amb les perspectives dels estudis literaris actuals. Per això, un nou eix de les nostres recerques serà l’anàlisi de l’empremta trobadoresca sobre la tradició cultural europea, i dedicarem una atenció singular als trobadors catalans i a la tradició literària occitana a Catalunya, un país tan lligat, des dels seus orígens, a la cultura occitana.
 
En els nostres dies, els estudis occitans estan estesos per tot el món; malauradament, però, les edicions són sovint molt antigues, sortiren sempre en tiratges limitats i no arribaren sinó a les biblioteques o centres de recerca on hi havia interès per aquests temes.  Resulten, per tant, difícils de localitzar. El patrocini econòmic i els mitjans que la institució ha posat a disposició del projecte ens permeten d’afrontar aquest repte.
 
El temps transcorregut i el nivell d’excel·lència que han assolit els treballs d’occitanística, ens permet avui d’afrontar el futur amb noves perspectives i, a més, amb noves eines. És per això que hem creat aquest web preparat per a reproduir, per als investigadors i els lectors interessats, totes aquelles edicions encara vigents o útils per al treball filològic de les quals puguem obtenir els permisos corresponents.
 
És clar que Internet s’ha convertit en una eina imprescindible i meravellosa, capacitada per a portar a casa nostra els continguts més increïbles: facsímils dels manuscrits, reproduccions de llibres introbables, de revistes antigues poc assequibles, catàlegs de biblioteques, bases de dades... Amb aquest web específic per al “Corpus des Troubadours” esperem contribuir al coneixement i la recerca, i també a oferir als occitanistes i als lectors apassionats dels trobadors tots els recursos que la tecnologia, el treball i la passió han posat a les nostres mans.  Esperem que la utilitat per a la recerca i la cultura compensarà el nostre treball.

 

 

 

 


Imatge: cortesia de la Biblioteca de Catalunya ms. 146 f. 50 r

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI
 

Aquest projecte el 2020 ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de Barcelona