Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Naudieth, Fritz.  Der Trobador Guillem Magret. Halle a. S.: Verlag von Max Niemeyer, 1914.

223,006- Guilhem Magret

1. a me uon (Savj-Lopez, non Stengel) ual re J, nome ual plus Q. arteszo J, artexos Q. Ren non ualgra om cobliēdor T ― 2. uei lo mon delit J, mon QT. delit T ― 3. qe] quar JT. du Q, dui T. acuilhit JT ― 4. si·ls] sil T, s cul Q. port] agues J. liat T. en un] in un F, entrus Q. del meos giros Q, demos giron T ― 5. cent] cenz F. doz cenz cansos] .ct. canson T ― 6. a . . . a] ab . . . ab F. quar fuec e ui (qe uin efocs Q) e lieg ont mi (omai Q, oman T) colgar JQT ― 7. oitz F. aurai dels .VIII. e dels .XII. (pels ot e per sençe Q, per uoit oper sieis T) a (de T) maniar JQT. Zwischen 7 u. 8. er huit aper sis demangiar T ― 8. e dels quatre tenrai lostenamor J, e teraulost en ben et enamor Q, isterai miels comonost enamor T ― 9. meilz] meilhs que J, mais qe Q, ce T. non fera] dirli Q, non feria T. pel Vers] del uers (Savj-Lopez, dels uers Stengel) J, lo uers Q, per tut liuers T. del lavador] del leuador FQ, delauador T

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI