Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Levy, Emil.  Der Troubadour Bertolome Zorzi. Halle: Max Niemeyer, 1883.

074,010- Bertolome Zorzi

1. marauillatz K. — 3. q‾is IK. — 5. quo I. — 6. tortz I. — dreigz K. — q‾ls pros nos IK. — 12. . . ui und . . aja durch Beschneidung des Blattes in I. — 14. afar IK. — 18. dreg IK. — 29. mena us IK. — 36. del I. — 41. ben fehlt I. — 45. vencutz los IK. — 46. lēpˍeõ I. — grec IK. — 56. respeitz I. — q‾u IK. — 57. que I. — 58. faitz K. — 60. faitz I. — ni] e K. — 61. calbo I. — 62. enueill IK. — 63. grāt I. 

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI