Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Levy, Emil.  Der Troubadour Bertolome Zorzi. Halle: Max Niemeyer, 1883.

074,016- Bertolome Zorzi

2. ges fehlt IK. — 10. ergoill I. — 11. fortz IK. — 20. erron I. — 25. yhanet IK. — 36. en sei s. IK. — 45. alaman K. — 47. est IK. — 48. an] en IK. — 51. se gardet I. — iusques IK. — 57. diran I. — 59. lassaunir K. — 60. faig I. — 61. toindet IK.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI