Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Appel, Carl.  Das Leben und die Lieder des trobadors Peire Rogier. Berlin: Druck und Verlag von G. Reimer, 1882.

389,034- Raimbaut d'Aurenga

1—4. C: . . . . tras . . . ir mer . . . os les . . . els co . . . . quieu . . . . midons . . . dolens . . . . m cuy [gey de chantar] . . . . Vom Eingeklammerten ist die untere Hälfte der Buchstaben erhalten. — 1—7. E: . . . . rotgier . . . ssaillir . . . per uos . . . . gz els co . . . s. quieu . . . midons . . . dolens . . . chantar .... cugei su . . . e pos sai . . . a mi uen . utz . que . . . . — 1. rotgier AE. rogiers DJK. rugier U. — 2. el U. — 3. aic AD. ai JK. fi U. — 4. qiem A. — 5. etz A. nest DJK. nes U. — uencutz D. — 6. sim C. — estar A. — 7. Qieu A. — u.] uai uoill K.
 
8. † E. — 9. Oar (sic) J. — cor CEU. — 10. uezer U. — 11. qem ADJKU. — 12. lauer U. — nous E. ñ J. nõ K. non U. — 13. Sen (?) U. — 14. passaz D. passe JK.
 
15. mentar A. — 16. lausar U. — 17. mal E. — E torn en mal essenhamens C. Et es trop mals e. U. — 18. E fa (fai DJK) nals ADJK. Es fai als C. E fas nals E. — E fas uas la gent e. U. — 19. dich A. diz D. dig EJK. — Non es en digz C. Greu er en diz U. — pr.] faiz U. — 20. el A. als C. per U. — faich A. fach U. — es puois conogutz AD. esiconogutz EJK. es tost conogutz U. — 21. per U. — fag U. — uen lo CU. uenols E. — digz CE. ditz JK. dir U.
 
22. Per mi meteys uoletz auzir C. — 23. Cal EJKU. — drut E. — ar E. e J. et K. — 24. Ades C. — 25. On f. U. — pren C. — m’o] en C. me D. e mon U. — 26. E dic uos ben quieu C. — 27. T. p. s.] Pero qan U. — que DJK.
 
29. Initiale f. D. — rotgier AE. rogiers JK. rugier U. — 30. Qez eu ADJK. Quades C. Qeu U. — 31. si uiu (ui D) deuens (deuenz DJK) ADJK. si escuiu dauens E. ses auinens U. — 32. Totz JK. — Tort ai U. — Enaissim fai C. — 34. Perque eu cre A. Perquem platz C. — que f. A. — perdutz † E. — 35. Dreg agra C. — puois ADJK. — mazires C. — E: . . . . . fora que . . . . .
 
36—52. E: Araill u . . . . . querautr . . . . demens. . . . . pel be q . . . . . mauen . . . . als pes . . . . . Sim u . . . . . fos tost . . . . . nestera . . . . . auzir . . . . . nō dic . . . . bon resp . . . . . Lonc re . . . . . non eral . . . . q‾m pende . .
 
36. maizir U. — 37. si fon D. ian fan U. — 38. captenemens C. — 39. loy C. — deu U. — tot JK. — grazir CU. — 40. Sol p. b. C. — quen JK. — escazutz C. escaeguz ADJKU. — 41. no men uengues ADJK. nom neschazes C. non nauenges U. — mais nach uengues A. — 42. al JK.
 
43. E sim C. — s. t.] tan C. daitan U. — 44. Qieu ADJK. — fos nach tostemps C. — totztemp A. — 45. A beldiz U. — 46. sos ADJU. senes C. — fag C. prez U. — iauzir C. — 47. degram ADK. degrā J. deurian C. — ben f. C. — cregutz ADJKU. — 48. f. ADJK. — d.] quier C. — q.] ian C. — crezutz C. — 49. del ADJK. — bel respet qem U.
 
50. respeiz D. — d’a. s. b. c. ADJK. — 51. non U. — ereb ADJK. recep C. era EU. — 52. perdes JK. pengues U.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI