Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Beltrami, Pietro G.; Santagata, Marco.  "Razo e dreyt ay si·m chant e·m demori". Un episodio della cultura provenzale del Petrarca. "Rivista di Letteratura Italiana", 5, 1 (1987), pp. 9-89.

Postilla di Pietro G. Beltrami (2014).

233,004- Guillem de Saint Gregori

1 Razo e dreyt ay si·m] C (Iniziale asportata e a di Razo resa illeggibile dal taglio) Dreg e razos es cheu K, 3 per l’amor] lamor C per samor K; cui per gensor] q(ue)s gensor C cui per iensser K; ampari] C em pari K. 4 m’es (belh)] C ies K 5 qu’ieu chan de lieys] C cheo per leis chan K; vol] K manca C; parcisca] o forse partisca C grepischa K. 6 qu’ab sol son bel] C qe sol ab ien K.

10-11] C mancano K. 12 piegz trac, so sai] C amnz trai plus dreg K; qu’aysselh] C che cel K. (13 cayrelh C) 14] C leis qui loi mes <en> prech deu quem gerischa K. 15 del cor on es no·l pot hom] C che dinz del cor mel fa K; for] far C de for K; respondre] C esondre K. 16 que·l ferr no·y] C li fer i K. 17] C se cella chi lentiza.K. 18 no·l m’en trai cuy en] C no len trai cheu lan K.

19 cors] C cor K; que nulhs escacx d’evori] C e lis che sghac dauolli K. 21 no[·l] aus[i] dir] non laus dir C non aus dir K; tan la tem] K manca C; la guari] C lesgari K. 22 angel] (angelh) C agnel K. 23 semb!a[·m] del cel] sembla del cel C senblieu del sen K; quant ieu cug que·m jauzisca] C qan cuig che men iauzischa K. 24] C che sobronrat en fora el rei de londres K. 25] C ol marques dest K. 26] K un delhs en lagradiua C. 27] C ol segner cui son grech K.

28 Dous es lo rams] C dols esle ram K; ab] K am C; mas no·m (non) tori] C don noi rolli K 29 do·l om] C doglon K 30-36 mancano K. 30] entill cai trayt de mon armari C

37-45 mancano K.

46 si·m breu] simbrem C, senbreu K; que deg Saynt Gregori] C che dei san grigolli K. 48 en vestir[a]i] en uestirei K, manca C; floc] C foch (seguito da <et>?) K; e ’scapolari] et escapolari C scapulari K. 49 cotel] K coutelh C. 50 portarai] C porterei K; layssar] C schiuar K 51] C anpla coronna <e larc> em farai <tondre> K. 52 sus el test] C su lo rest K. 53 si·l mal no·m] C per leis chem K. 54 l’amor que] C seu samor K.

55 Qui que sai] C cui che sa K. 56 Sanguiniers] C franceschin K. 57 Sabra son] C conoson K.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI