Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Ricketts, Peter T.  Les poésies de Guilhem de Montanhagol, troubadour provençal du XIIIe siècle. Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1964.

225,008- Guilhem de Montanhagol

I : 1, esterai ; 2, qeu non do ioi ; 3, iaiso de iaia ; 4, iausisca, amanz ; 5, cam, cals autres son irad ; 6, toz iausiment donad ; 7, nons, iausir ; 8, de fallimenz chausir ; 9, iausia.

II : 10, te mai ; 11, tot ; 12, rics ; 13, vesem ; 14, aicels qen so aisi lognad ; 15, il, bontad ; 16, e promet siial poira tenir ; 17, vorra, prez auer ; 18, edeu vuelh ben qels fals troben bauzia.

III : 19, qel sia afar aisi ; 20, malvestat, presar ; 21, fon ia qe sap triar ; 23, fad ; 24, tro, qem, lor ; 25, e anec sen e laigha aden follir ; 26, qe malesa faillir ; 27, tro be gha dia.

IV : 29, per lo seu allegrar ; 30, fins ad obs ; 31, vas lei non faili ; 32, len ren mil merce, grad ; 34, cam ben pens ; 35, midonz, millior ; 36, conde, segnoria.

V : 37, mas eu faz com fel cers ; 38, banz ; 39, grand orgoilh, pris aghardar ; 40, samec aisi ; 41, banz, dalghad ; 42, restaurad ; 43, trol feron pois los cornz ; 45, manz, dautras.

VI : 46, granz profez con tri ; 48, locs conoiscent ; 49, amanz, foldaz ; 50, auez, gardad ; 51, faiz, flor de beutad ; 52, tot, donna ; 53, saber me failh al seu granz ; 54, masa lei plaz.

VII : 55, nal caia derictad ; 56, plaz ; 57, voil, toz, canz ; 58, donz cui qe plaça.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI