Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Dumitrescu, Maria.  Poésies du troubadour Aimeric de Belenoi. Paris: Société des Anciens Textes Français, 1935.

009,011- Aimeric de Belenoi

I. — 1 non creirai] noer credutz L, ner credut T ; afan T ; consirier T. — 2 Ni greu sospir T ; plagner LSaTa ; plorar Sa a, plurar T. — 3 trabagll T ; fortz] fiers L, for T ; maltrait (z d'une autre main) T. — 4 Ni lonc desir T ; pauc durmirs] p. durmir Sa a, nendura L, ni ira T ; uelhar Sa T. — 5 aucire T. — 6 amour Sa ; nul T. — 7 mal T ; greu T. — 8 qu'eu] que yeu Sa ; en muris N'Andreus] non mury Andryeus Sa, emoris nadrieus T.

II. (Manque Sa). — 9 Anc nultç T (corr. anch miltç Appel) ; ni] e T. — 10 dolors ni lar T. — 11 ai] nai a ; cinc] dus T. — 12 ni] uau L ; mercear T. — 13 No·m] no L ; siual (cf. et corr. Mahn et Appel siuol) L. — 14 sieu gen LT ; m'aus enardir] mais desir L. — 15 e manque L ; voil] quall T. — 16 sens T ; lo monz sia totz] totz l. m. s. a, lo mon fos tut T.

III. (Manque Sa). — 17 Qar tan m'es] caitant me T ; desirers] consiriers T. — 18 lo] l a ; jazer LTa ; ni·l] el T, ni a ; basars L, baisar Ta. — 19 m'estauc] nestauc a, istauc T, estara L ; sos] sus T, us a ; paubre soldaiers T. — 20 E·n] e T ; terr'e] terra e LT ; mant T ; afars] asars T. — 21 senes] se T ; ric T. — 22 Ma T ; si·l] si a ; ela·m] ill me T. — 23 Qa qel L ; de s'amor] delsie a. T ; don] dos (o peu clair) T, des L. — 24 rei LTa ; felip L ; tenrra poi a ; mon T.

IV (Manque Sa). — 25 sos] sun T ; verais e drechurers] u. o d. a, drituriers elials T. — 26 El sieu gai LT ; e fins e] ab finz pretz a ; car T ; semblari'] semblarai (le second a biffé) a, semblaria LT ; ufaniers] un fumers L. — 29 tot T ; bo L, bon T. — 30 tot T ; homs a. — 31 beltatz (beu- T) LT ; escriur'en uns breus] escriure nuls beus (r rajouté en interligne) a, escriure nun b. T, escrir en brieus L. — 32 clar] clars L, cars T.

V (Les vers 33-35 se trouvent aussi dans Sa). — 33 Dona·l] domna Sa ; vostr' om] uostre hom Sa ; endomengiers] e domengiers a, edomangiers T. — 34 E·l] e Sa ; seru T ; humils en totz honrars] humil e tout honrat Sa, uogll en tot onrar T. — E·l] es Sa ; vostr'] uostre L Sa ; amic Sa T ; lyal Sa ; vertadiers] dreturiers T. — 36 no·il her ja trobatz] n. h. j. trobat a, non li trobaresz L ; par T. — 37 Dieus L. — 38 languir] murir a. — 39 mieglliors T ; mortz] amors LT ; e breus] en b. L, eleus T. — 40 loncs] lonc T, illisible L ; desirs en trebaills fortz e grieus] trebaill e per soffrir plus ljeus L, trabail soffrir pessan e grieus T.

VI (Manque T. Les vers 41-43 se trouvent aussi dans Sa). — 42 Ni·m] nj Sa ; ab vos] a uous Sa ; lo devinars] lur lauzengiars Sa a. — 43 sui ges] syeu ren Sa ; d'aqels] daqls a, d'eytals Sa. — 46 car manque L ; ni] ni uos L. — 47-48 remplàcés par des points dans a. — 48 muou ves autres treus] muor uos autres tieus L.

VII (Seulement dans L et a). — 51 Non pres un ou] no presera L ; tout a. — 52 Anz voil anar] qieu no annes L ; amors L.

VIII (Seulement dans L et a). — 53 qe·us veia] qieu uos uej L ; gent manque L. —55 ne] e a. — 56 saup L.

IX. (Seulement dans L).

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI