Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Cots, Montserrat.  Las poesías del trovador Guillem de Cabestany. "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", 40 (1985-1986), pp. 227-330.

Cots, M., "Notas históricas sobre el trovador Guillem de Cabestany" > CdT: Observacions

213,007- Guillem de Cabestaing

I. — 2 retentix Id, rententix K.   3 rossignol I, rosingnol Kd.   5 tentix IKd.   6 remembra Kd.   8 dei] deu IKd.

II. —10 totz bons] tut bon IKd; sautraia IKd.   11 altra Kd.   12 conuinent Kd.   13 enemics Id, ennemics K.   14 diren d; que anc m. IKd.   15 beutat IKd.   16 tans] tant IKd.

III. — 17 irei penrer IKd.   18 aiquesta K; sia IKd.   19 e·l] e I, et Kd.   20 cã I, cam K.   21 paubre pelegrin IKd.   22 mi falta en IKd (— 1); aucis falta en d (—2).

IV. — 25 Vai Kd; mesaie Kd.   26 totz bons] tot bon IKd.   27 digatz d.   28 seingnoraie Kd.   29 Cã I, Cam K.   30 mor K. 31 Partit] Partis IKd.   32 mon cor IKd; e noit] e falta en IKd (— 1).

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI