Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Blasi, Ferruccio.  Le poesie di Guilhem de la Tor. Genève - Firenze: Leo S. Olschki S. A. - Leo S. Olschki, 1934.

236,009- Guilhem de la Tor

RUBRICA: Guillems de la tor Dc F I, anonima G, En Guielms da la Tor N.

I. 1. cor F.   2. si D G I, degrel al affan F, degra el a. G. Kolsen stampa: si·s degr'el a l.   3. partiz D F G; qe D F; qil suffer F G.   4. qamors  D F, camor G; e·l] e D I.   5. qel lo fer D, qinz elfer G, que sofer I.   6. li manca in G; meilz D G, meillz F; quom D, qom F; retraia D.   7. qel D F G; qen D, qel a (quel a. I) F G I; affan F, afans G; qel D F, qil G.   8. qui (qi G) D G I; maltrai F.   9. dompna D F; don G; hai F; dixonort D.

II. 11. pero D Dc F G.   12. qeu D Dc F G; qen D Dc F G.   13. no Dc; re Dc F G.   14. qom D F G, qoz ed. dipl. cit. del Teulié e Rossi; il ms. ha invece qom, come ha già corretto il Bertoni (Giorn. stor. lett. it., XXXXII, 386); be Dc F; soffertar D, suffertar Dc G, soffretar F.   16. paz Dc F G; toz G.   17. manca in D I; il verso è ripetuto due volte nell'ed. dipl. cit. di Dc; che u. Dc; si non pot far tot son plazer G.   18. qe Dc F G.   19. hom manca in D I.   20. luoc G; noill D, noi ha Dc F; uola u. G.

III. 21. cil si f. G, c. qui f. I; Stengel stampa: honramenc.   22. manca in G; qe F.   23. te F; cubetamen G.   24. il secondo son manca in G; marimen F.   25. qaissamen D, qeissamen F, caissamen G.   26. cum li poc D; pog G, poc I; mal G I.   27. poria F.   28. qui D, qi G; qe finir F.   29. poria F G; toz D G; maltraitz F Kolsen, limaltraich G; traiz D.   30. manca in G; qel D F; ha F; tems D; traich D, trag I.

IV. 31. qeu D F G.   32. graran F, guaran G.   33. murces D, mers G.   34. disiran D; vas me ioi F Kolsen; ves, desxiran G.   36. langir F; ue c. F G ; conforz G.   37. e mos d. F Kolsen; granz desconforz D; enios desconforz G; grans manca in F G.   38. es F Kolsen; forz D G.   39. sap D I; non u. pietaz D G I.   40. dona D, dompn'on F Kolsen; beutaz D G, beltaz F.

V. 41. c'om F Kolsen, som Stengel; mi G; diz u. F G.   42. cor F G; uramor qim te D G; qe F.   43. adonc D G; me D G.   44. ai F; domna D G.   45. e capte D F G.   46. gardez D I; ricat D; u’rictaz G.   47. gardaz D F G; humilitaz G.   48. bontaz G.   49. qe r. F G; cre D G I; qe d. D F G.   50. qe F.

VI. 51. prez D F G; flor de beutaz G.   52. manca in I; pietaz G.   53. manca in I; uertat F, uertaz G; qen ueritat uos dic così il verso in D.   54. qe F; uidam F G; que uitam d. così il verso in D.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI