Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Blasi, Ferruccio.  Le poesie di Guilhem de la Tor. Genève - Firenze: Leo S. Olschki S. A. - Leo S. Olschki, 1934.

236,008=250,001- Guilhem de la Tor

RUBRICA: Guillems delator e Nimbertz A; Partimen de nymbert e den Guillem C; Guillems de la Tor D; tenso E; de guill'e d'nymbert (nel margine inferiore) G; Guillems de la tor e seigner nibert I; Guillems de lator K; Partimen denguillem ab nymbert L.

I. 1. senher C E, seingner D I K, segner G, seigner L; nimbertz C, niberz D, nymbert G L, nībert I K; digaz D G, diguatz E, digasz L; uostra sciensa C, uostra (uostr E) esciensa D E I K; -enza G, -encha L.   2. des G; la razo C; dellas r. D; rasos D I K, raszos L; queus C, qeus D G L, quius I; enquer C, enquier D E I, enqer G L; e d. E.   3. quna C, cuna E, si ma d. I; domna D G K L, dona E; amaz D G, amasz L; fi L.   4. ey C, et D; auez D G I, hauesz L; - enza G, -encha L.   5. que· C, quieus E, queu I; do C E, doing G; e L; ylh C, il I; preyar C, preguar E, pregar L.   6. conoys que n. si pot C, hi p. E, noi ipot G, non pot I K, conois no ipod L ; peccar C G, pecar E.   7. altra L; cuyes C, ques E I; be C L; atrestant D, autressi p. E, astretan G, atrestan I K L.   8. tot manca in C, totz I K; preyar C, preiars D I K, pregar L; sabelleys C, sabelis E G, sabeleis I.   9. que· C E I; autreya C, autreja L; ·us manca in G; samitat D.   10. qual C I K, qals D, qal G L; sabetz E I K, sabez DG, sabesz L.

II. 11. Guillems D, Guilem E; be C L; say C; conoyssensa C, -ensa D I K, conoisensa E, -enza G, conoiscencha L.   12. desta raso (razo E) C E, rasos D, d. raszos L; que· C E I; partez DG, partesz L.   13. mielhs C, meillz D I K L, meils E, meilz G; meu G K; scemblan L.   14. e dirai qual mi platz e mais magensa C; vos] us L; qual E I, qal D L; uoill D K L, uueill E, uoil G I; -ensa A E I, -enza G, -encha L.   15. qu' C E, qeu D G, queu I, q' L; prez DG, presz L; trom m. E; may C; dona E, domna D G I L; quar E.   16. quan C E, qant D, qe G, quant I K, qan L; precx C E L; mi C E G I L; daitant C; onrar E L.   17. que· C E I; do E; leyalmen C, lejalmen L; arescors D.   18. qe dunaltra G L; qu' C E, qeu D G, queu I; ho E.   19. et e. C; itenda G; lonjamen C, loniamen E; cellat L.   20. autra dic C, autras os D, autra oc I; de me tan us dic L; qe D G L; mha L; mielhs paguat C, meils onrat E; meillz D I K L, milz G.

III. 21. senher C E, seingner D I K, segner G, seinher L; nimberz D, nymbert C G L, ninbert I; be d. hauer L; -ensa A C E I K, -enza G, -encha L.   22. dona E L, domna G L; es tanh C, tanh E; qe G L, quei a. E, q. ihan L; duptan C E.   23. qa D, qua I K; qua tals C, qaital G, qatals L; no E G L, do C E L; uan A; que san C, qes nan D L, ques uan E I, qes uan G.   24. ni men folh C; nim l. G; fols L; bruy C, bruit D E G I K, bruitz L; fach C L, fait D E G I K; -ensa C E I K, -enza G, -encha L.   25. fis C D E G L; amanz D G, amantz L; nos C E I K L, nous D; nous dei G.   26. si sa dona nol u. C; sidons E, sidonsz L; nol u. D, noill E G I K, noi L; comencar G, comenchar L.   27. mais I L, sil A E G, selh C; larcx C E L, larc ni p. G, l. ne p. L.   28. si dons C E, sidonsz L; uenhal C E, ueingnal D I K, uegnal G, uengal L; guazardos C, guierdos D, guizardos E G I K, gizardos L.   29. quar C E I K, qar L; paur G; del be leu c. C, de ioi trop leu c. E; joi L; conqistat G L.   30. quatre C I K, qautre D G; qautres lhagues L; aquelh eys C; aqel D G; aiqel eis merchat L.

IV. 31. Guillems D, Guilem E; ioys C, jois L; quant C E I, qant D, qan G L; en bon D I K; be E; -ensa C D E I K, -enza G, -encha L.   32. mueu E; mon g. G; da g. A; quaisselh C, caisel E; qei A, quen C E, qi G, que D I, qen L; fay C.   33. qe D G L; tals D I K; uia G, jha L; uay C; lonhan C E, lonian D, lognan G, loingnan J K.   34. tuta G; genz D G I K, gen L; conoys C; lur C E, loz G; beuolensa C, -ensa E I K, -enza G, -encha L.   35. dona E, domna D G I K L; pus C, puois D K, pos E G L; ha E L.   36. noi deu g. t. far s. a. poignar L; trop per son a. I; preyar C.   37. quar amdos creys ioys e melhoirazos C; qaz a. D G K L; can abdos E; quaz I; ambdos L; meillorasos G, meillurasos D I; jois e meillurachos L.   38. o L; senanso C; enanson abdui E; enanz D G I, ennantz L; ensens I, emsens L; ioy ioyos C, joi joios L.   39. auez D G, hauesz L; be E L; talent D, talen L; froudat D, foldat G L.   40. quanc C D I K, qanc D L; no C E I K; ui C L; ioy C, joi L; sobrelleu L; conqistat D G L.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI