Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Jeanroy, Alfred; Aubry, Pierre.  Huit chansons de Bérenger de Palazol. "Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans", 2 (1908), pp. 520-540.

047,004- Berenguier de Palazol

Leçons de E : I. 3 nauetz ... degratz. — III. 22 e manque. — 23 qual] quel. — IV. 30 mi pres p. b. f. — V. 38 joy. — VI. 43 gras manque.

Leçons rejetées de C : I. 3 quen. — II. 10 quem. — V. 36 joy. — VI. 44 voletz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI