Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Bertoni, Giulio.  I trovatori d'Italia. Modena: Editore Cav. Umberto Orlandini, 1915.

334,001- Peire de la Cavarana

D ha: cauarana (nell'indice: gauarana); IK: carauana, come N2, c. 24r (ove si ha il solo nome).

1 sirventes IK. 2 penssamenz I. 3 quel IK. 5 Qe·l] Qen D, quel IK. 6 grans IK. 7 gardatz IK. 8 siatz IK. 9 peier] peiz es D. compratz IK. 10 estatz I. 12 mostratz IK. 15 puois K; p¯ndre DIK. 16 avers] auer DI; er] es I. 17 gardatz DIK. 18 puilla uos I, pulla uos K; soueingna I, souengna K. 19 del IK; del ual ualenz D. 20 qil I, que manca D; p¯ingna I, prengna K. 22 gardatz IK; no deuegna D; deueingna I, deueigna K. 23 atr. IK; de nos D. 24 gardaç D, gardatz IK. 25 alemaingna I, alemaigna K. 26 uoill las a. IK. 27 sa] soa DIK; compaingna I. 28 plassa I, plasa K. 29 Qar c. I, Quar c. K ; min IK; laingna IK. 31 gardatz IK. 32 Granoglas] Grant nogles DIK. 33 border guatz IK. 34 se sembla DIK. 35 cuns quans enrabiatz I K. 36 uoillatz IK. 38 gardatz K. 39 Dieus IK. 40 boloingna I; Milans manca in D, che ha boloigna e poi uno spazio bianco; 41 compaingna I, compaigna K. 42 Bresa IK. 43 Cuns IK. 45 gardatz K. 46 Dieus salf IK; sardeingna I. 47 mal graz D, mal gratz IK; totz I. 48 Quar IK; reingna I, reigna K. 49 totz IK. 50 cuns IK; quant I; qant K; larc DIK; nos] non DIK; seingna I. 51 uotz IK. 52 gardatz IK. 53 agaitz IK; platz IK. 54 Quar IK; reingnatz I, reignatz K. 55 honratz IK. 56 estatz IK; 57 gardatz IK.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI