Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Bertoni, Giulio.  I trovatori d'Italia. Modena: Editore Cav. Umberto Orlandini, 1915.

281,008- Lamberti di Buvalel

1 plaçer D. 2 Tan D; qil D. 3 lo dan C, lo danz D; qeu D. 4 mas C; fera D; prez D. 5 quau. C; so me] que me D; noill D; no mi falh C (l'asportazione nel codice di una vignetta ha mutilata la prima strofa); no·i] noill. 6 sien en A, e sun D; miralh C. 7 me D; grant honrar D. 8 deus faiz D; gechor D. 9 uoluntos D. 10 lei D, leys C.

11 Pos D, Pus C; puesc C. 12 dolz D; lo belh r. C; plazent C. 13 oilz D, huelhs C; no D; say C. 14 Qaillors D; qualhors C, no·m] non A, no D; poyrion C. 15 quant eu D; quan yeu C; no·l] uol D, nous A; uey s. badalh C. 16 E quant eu D; quant yeu cug C; tressaill D; trassalh C. 17 prent D; cub. D. 18 E quant D, e quan mesuelh C. 19 Puois] E C; cant D; lieys C; e son D; e suy ioyos C. 20 Cant D; quan m. soue C; gen] belh C.        

21 prez D. 22 E manca C; gent CD; ab gen p. A; e cort. e e g. p. D. 23 tan C; cascun C, chascus D; se C; preiar D. 24 qe D; prez D. 25 seu D; o ioya o fermalh C; pre ioi au ferm. D. 26 ricx C; amiralh C. 27 quades uai C. 28 prez D; grant D. 29 per quieu estanc C; qeu mestau D; consiros D. 30 quar no uey C; quant D; faizos D.

31 Puois mos r. A; genz D; a] ai D; poders D. 32 Toz D; ayps quhom C; aibs qom D; pessar D, pensar C. 33 lay C, o ·is manca D, ostanh C; mielhs C, meilz D. 34 cortez. C. 35 per quieu C; lei D, lieys C; anualh C. 36 seu D; trebalh C. 37 fauc C, faz D; ley C; sufr.] sofr. D, seruidor A. 38 Qe D; sembl C; dolchor D. 39 dreiz D. 40 Queenai uengues qal conraz dos D; cals qonr. A.

42 uuelh C; estar] esperar A, sperar D. 44 bos] mos C; me D. 45 Si] sis ACD; qe per lei D; lieys m. ualh C. 46 auinen] ualen D; e quen sui plus dau. talh C. 47 midon D, midons C. 48 prez D. 49 qes en lei D; lieys ricx C; cabaillos D. 50 Manca in AD; creys C.

51 Chansoneta C, Cançoneta D; va D; u. ten de corr C. 52 e dime a luua s. C. 53 cuy C; prez D. 54 qe D; atendre D.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI