Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Bertoni, Giulio.  I trovatori d'Italia. Modena: Editore Cav. Umberto Orlandini, 1915.

236,008=250,001- Guilhem de la Tor

A: Guillems delator e Nimbertz; C: Partimen de nymbert e den Guillem; D: Guillems dela Tor; E: tenso; G: de guill' e d'nymbert (nel margine inferiore); I: Guillems de la tor e seigner nibert; K: Guillems de lator.

1 Senher CE, Seingner DIK, Segner G; nimbertz C, nymbert G, niberz D, nibert IK; digaz DG, uostra sciensa CE, nostra esciensa DIK, -za G. 2 Des G; la razo C; Dellas r. D; rasos DIK; queus C, qeus DG, quius I; enquer C; enqer G. 3 Quna CE; Si ma I; domna amaz DG; dona E, domna K. 4 Et auz D; auez G, -za G. 5 doing G; do CE. 6 si pot C; noi ipot G, non pot IK, peccar CG, pecar E. 7 cuy es C; astretan G, atrestant D, atrestan IK, autressi E. 8 Ses preyar sa belleys C; Ses totz preiars IK. 10 qual CIK, qals D, sabez DG, sabetz EIK.

11 conoyssensa C, -ensa DIK, conoisensa E, -za G. 12 desta raso (razo E) CE, destas razos G; partez DG. 13 mielhs C, meillz DIK, meilz G, meils E; meu GK. 14 E dirai qual mi plaz e mais m'ag. C; uoill DK, uoil GI, uueill E. 15 Qeu prez DG; trom m. E; may C; quar E. 16 Qand] Quan CE, Qant D, Quant IK, Qe G; prex CE; mi G. 17 do E, dom I; samo C; leyalmen C. 18 altra G, qeu DGIK. 19 Et ent. C; Ei itenda G, lonjam. C, loniamen E. 20 autra dic C; autraos d. DIK; mielhs C, meillz DIK; meilz E; milz G; honrat] paguat C.

21 Senher CE, Seingner DIK; Segner G; nimberz D; nymbert G; temenza G, -enssa D. 22 domna DG, dona E; es tanh C, tanh E; quei an E. 23 Qatal CD, Quatal IK, Qaital G; Qua tals C; uan A; ques nan DIK; ques uan G, que san C. 24 leu] men C; folh bruy C, bruit DEGIK; fach C, fait DEGIK; -enza G. 25 fis amanz G; nos CDEIK; nous dei G. 26 Si sa dona nol u. C; nol u. D; noill G; comencar G. 27 sil AEG, selh C, lacx C. 28 si dons. tr. uenhal CE, ueingnal DIK; guazardos C, guierdos D, guizardos IK. 29 paur G; del be leu c. C; de ioi ir op (nell'originale stava forse trop) leu c. E. 30 Quatre K; aquelh C.

31 qan G; en bon DIK; -ensa DEIK, -enza G. 32 E mon grat G; mueu E; quaisselh quen C; caisel quen E; qar cel D; qi G. 33 tals DIK; uia G, lonhan CE, lonian D, loingnan IK, lognan G. 34 tuta genz G; loz G; beuolensa C; -ensa EIK, -enza G. 35 pus C, puois DK, pos CE. 36 preyar C. 37 Quar amdos creys ioys e melhoirazos C; Qaz a. DGK, Quaz andos I, Can abdos E. 38 enanz G; senanso C, enansos E. 39 auez DG; foldat G. 40 Quanc CDIK; ui C, conqistat D.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI