Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Bertoni, Giulio.  I trovatori d'Italia. Modena: Editore Cav. Umberto Orlandini, 1915.

282,022- Lanfranc Cigala

Enlanfranc cigalla I.

1 Seingner I, Segnjen a, con j cav. da i dal correttore; platz IK, plaz a. 2 retrai a, corr. su renrai. 3 fag] fatz I. 5 que I; posc I; queu I. 7 senbla I; qe eu a. 9 qieu dalliors a; propterai IK, men (con -n cavato da m dal corr.) prompterai a.

11 enardis cavato da enairdis a; qerir a. 12 quem a; uullatz a; tenir ricavato da tener a. 13 qar a. 15 hobezir I. 17 quom I. 18 desservir a, con una s cancellata.

19 certenament a. 20 que I; non a; trobarez (così anche al v. 22) I; non troberetz a. 23 qi a; que I. 25 qius a; enois a; destrics, con -s cancellata dal correttore, a. 27 quaissi I.

29 quem I; plaz a. 31 aqestas a; qi en fatz a (con -tz corr. su -s) a. 32 uostras a. 33 quier. 34 In a l'-s di gais da m. 35 quaisso I; ques I. 36 qestiers a.

37 uen a, ricavato da uenz. 39 uoill I. 40 quar I, qan a; molt en (cavato da ieu) p. mais (cav. da mas) a. 41 uolontiers a. 42 sapzatz I. 43 qecs a. 45 aia autra a.

46 qi·us] quis IK, qieu a. 47 don (cav. da dom) a. 48 son I. 49 L'ultimo verso è stato agg. in a dal correttore, qe·i] quei I, qieu a.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI