Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Bertoni, Giulio.  I trovatori d'Italia. Modena: Editore Cav. Umberto Orlandini, 1915.

282,014=200,001- Lanfranc Cigala

IK: Lafranc cigala e na Guillema de rosers; Oa: la tenzo(n) de na guill' ma (guilieimaa) e den (de a) Lanfranc (lafranc a) cigalla (cigala a). M: tenson.

1 Guillelma OM; Guillema manz caualiers IK; man M, XX. M; cavallier Oa, a rage M. 2 annanz I, annan K, ananz P; nuoitz K, nueig O, nuoich P; anauan lueinh ab M; fasia P, façia M. 3 sis M; plagnian O, plainhian M; lor P, languaige K, lengage M, langatge P. 4 auçiron o dui qi M; bar ricavato da bat in a, baron P. 5 anaram I, anaran K, amauan O, anan P; vers IK, ves P; dompnas O, donnas M. 6 retornet P. 7 elautres M, lautre P, nan et Oa; tenc M; nes P, ues M; dompna O. 8 daqestz M; fos IK, fet P; mels P; qeill taingnia P; meilhs so qel tainhia M.

9 amics aO, meçier M; lafraunc IK; meilhs M; complic OM. 10 qi Oa; vers IKM. 11 autres IKM; coraitge K, corratge O. 12 pot IK; saber si dons tan ben M; non poc tam be saber si donz Oa; con de lautre qe uic dels hueilhs pr. M. 13 cel IK; que IK; uic Oa; deuant a; presen] pren O. 14 qa rendut a, qa tendut OM; la Oa; cauailhiers M. 15 qeu pres truep mais qi Oa; e fai trop meilhs q¯ so qe di a. M; antan K. 16 qe cell qen a. M; corrage O, corage canbia M.

17 Donna M; plaz M; dagradage M; dagrage IK. 18 le caualiers M; caualiers O; qi M; gaillardia O, gailhardia M, 19 gardels IK; dampnage OM. 20 e il (cil O) mouc damor qar aO; e uiu damor qar M. 21 nulls M; noilh M. 22 per qel si donz deu gr. Oa; per que s. d. deu gr. IK; e sidons deilhol graçir M. 23 qar per sam. ha gardat de t. M. 24 tan caualier (cauall. O) Oa; mantz I, mauz K; tantz cauailhiers M; si uist en la uia IK; si ab si lauia M.

25 lamais lafr. M; musage M; iomais I. 26 con (co a) fes aquel (aqel a) que (qe a) tenc sa uia IKaO; qan fon daicell qaisso façia M. 27 qar ben sapchatz M; sapiatz IK; outr. IK, follage M. 28 pos IKM, pois M; bells M, bel a. 29 Car O; premieram. K, premieiram. I, primeiramen O, premeramen M. 30 grat delle dells eissamen M. 31 Puois IK, pois M. 32 e m. Oa; luocs IK, locs M; noil aO; on failhir non p. M.

33 Merce uos qier domna seu d. follage M. 34 cueimais uei so que tot o mescrezia IK; qar ben uei so qi las domnas crezia M. 35 nos uos O, qe non uolon M; pelerinage M. 36 fasan M; drutz I; ves manca I, vas KM, uers M, uos] nos O, lor M. 37 per que IK; uoill IK; baurt Oa. 38 mesurap a sen IK. 39 lor IK, lo aO; mas car Oa. 40 vos] nos K. 37-40 pero qi uol caual qi biord gen menar lo deu amesuradamen quar ieu sui certz si o fai dautramen qe le cauals nintra en gran feunia M.

41 Ancar uos dic IK; e qar lafranc dic qe tot lo folatge M. 42 on a. K; meçeis M. 43 li IK; le aM; cauailhiers M; de p. Oa. 44 dec IKM; em a; bailhia M. 45 alberg M; seruion IK, seruis hom Oa; seruiron M. 46 ell M; fes K; chascuns OM; raçon M; pos IKM. 47 car sap qe ia tan de requezemen IK; quar ell si sen t. M. 48 cal maiors os IK; qal maior ops Oa; podres K; qals maiors ops sos p. li failhria M.

49 non a poder ai a; ieu IK; hai eu e ard. M. 50 uences IK, uençes M. 51 per qieu f. folls O; qauos prezi c. M. 52 uencutz IK; uoill a; donna uencutz uueilh esser con qe sia M.

53-56 mancano in M. 55 gien O a. 56 mi defendrai al (ai I) p. a. quei s. IK.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI