Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Bertoni, Giulio.  I trovatori d'Italia. Modena: Editore Cav. Umberto Orlandini, 1915.

461,234- Anonyme

1 fag K. 8 con K; uolgist K.

10 Qera K. 11 qab K. 14 fag K. 18 sai hom I.

19 larguessa K; demenen IK. 20 disem I, dissen K; al I. 21 Seingner I, Seigner K. 22 seingnor I. 23 deian I, deiā K. 24 conseilatz I. 24 quanam I, qanam K. 26 anem IK. 27 lur K.

29 manteingn I. 32 querras I; empaire I. 33 totz IK; ni es] mes I. 34 lur K. 35 plaisem I.

37 Dreg K. 38 mar uez IK. 39 can ie K. 40 meu K. 41 Qei K. 43 lai IK; troberes K.

46 tortz I. 48 homs I. 49 qan K.

50 Ai] Qi I; uostras IK. 52 Qaues iu\u/en K; iuen I; faiz I.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI