Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Chambers, Frank M..  Two troubadours lyrics. "Romance Philology", 30 (1976-1977), pp. 134-144.

414,001=261a,001- Rainaut de Pon

I. 1. seignen AM (usually so).   3. [De] qe G; amanz GLNQa1; lus tā haut, luns i est tan IK, que lus es tant A.   4. cuna A; ric e de granz afaire GQ.   5. pena GLMNQa1.   8. son plazer A.   9. omitted Aa1; son uoler N.   10. [el] hom GNQa1; en amor GNQa1; en samor M; [honor] poder D.

II. 11. seignen en N, en M; rambautz M; [m’en] me GLMQ.   12. qaitall M; [vas] mais a1.   13. [e] ni M.   14. ni qe samors mi M; non N; come GQ; faire Qa1.   16. omitted M.   17. omitted M; [Fera·m] fera GLNQ, fara a1, faria A; [greu] grē G.   18. sesleis M, celi Q; bem N.   19. qe le garars M; nom D, lo M; [a] e A.   20. quins M, qui GLNQ; dautre ADIKM.

III. 22. domna GLMNQa1.   23. [que] de M; [honor] ualor DM.   24. non an D.   25. per son gran IK, per son grat Ma1, per aisso A, per cho granz GLQ, a sason D.   26. qāt et pot bes M; dōc Q; hono G.   27. [E] qe L; [fin’amors] mesura GQ.   28. sa honor M; enauancir DIKN, enauantan a1, enantir M.   30. fezes I, faitz A; hi trop gran A.

IV. 31. en M; rambautz M; cill sabon AD.   33. [C’a] cai N.   34. fan D; a cui sos iois bistensa ADIK; [que] cui M.   35. qen GQ, que I; a tal AGQ.   37. [vos] non a1; [n’ajatz] aiatz A, agues a1; aquesta M; captenensa M, entendenssa A.   38. [Q’en] que ADGM; lentendre DIKM.   39. se fant LM, sen fai Q; berton DK; escani M.   40. qi GLQ; [eiss’] en Q; entendensa ADIKMNa1.

V. 41. [eu] en N.   42. caital DIKL; dit Q.   43. qanc nō traic nuilha ren de sotz dieu M; [be] omitted a1; qe sil D; [azires] aizis a IK, aizes a Na1, ages a D, azies a Q, auzies a G, aucies a L.   44. pos qez ella la uien sa bailhia M; ren ANa1, omitted Q; qagues en sa GLQ; [qe] quill A.   45. [mal...durar] ma pena endurar M; ne GNQ; pene Q; dura a1, endurar GLQ.   47. naura GQ.   49. son A; deu en G, denen Q, deu D.   50. [Que] e AD; me a1, lom AM; eul DL, el GQ; qeria G.

VI. omitted M.   51. seignor D; queu Na1; [dei] di Q.   52. dat A; [eu] en Q; uolria Na1.   53. qil GQ; son I.   54. [E li] eil a1; uostre Q; paria D.   55. can GLNQa1.   56. saber a1, sebez G, eu Q; auinem N.   57. qanc Q; nom D.   58. laissen a1; uostra AN.   59. [es] al GQ, ha L; meillor LNQa1, meilo G.   60. [o] e Q; qeis f. AGLQ.

VII. omitted M.   62. e sapchaz be que pauch sabes damar L; semblan I, sembla ANQa1; sapchaz GNQa1; [d’amar] omitted A.   63. qi GQ; e damo D, omitted Na1; [miei partia] omitted a1.

VIII. omitted M.   64. ci quer N, en qier a1, a puer D.   65. can GNQa1, car A; tufar N, si far a1.   66. siu e. IK, sin e. GN, si e. L, si meircendes Q, si ne uendatz a1; en folataria AD, en fols tria a1, en la fol sittia N, en la fol si fia GQ, en la fol sofya L.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI