Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Shepard,William P..  Two Provençal Tenzoni. "Modern Philology", 23.1 (1925), pp. 17-28

010,003=016,003- Aimeric de Peguillan

I. 1. Nalbertetz IK, Albertet G, Albert DE, Nalbert a. 2. Dunc amic qui enqer D. 3. de gran valor a. 4. el consen DEa. 6. Mels D, meils E; Qel ama e doble G. 7. Et (Ez G) aquela nol ama nil (ni nol G) deigna EG; ni deigna a. 8. d’ambas lacking E; que teigna a.

II. 9. Naimeric DEGa; ensien IK, esien D, essien E. 10. no Ga. 12. amar lacking D; Amaral celei EG. 13. mon cor E. 14. came IK, cames Da. 15. cors G. 16. tan quel ricx iois (ric ioi G) aveigna EG.

III. 17. Nalbertet DE, Nalbert Ga; sa D; quel lacking E; qill G. 18. Tenran E, Teran G. 20. miei amor D; Ab miei amor E, Cab mega amor G. Car mei amor a. 21. Con Da; Com ia se baisant E, Con iaisen baisan G. 22. Qab totz anz a; totas DEIK. 23. prez Ga; on ambas mans a on a la mains G; an las Dc. 24. Quaisses a; Que cel qes aut DcEG.

IV. 25. Naimeric DEa, Naimerit G. 26. Qeu Ga; grant DE, granz G. 27. non E; pregardon I, preiador G. 29. deeuesser G. 30. frug IK; aital firug E, aital fruiz G.   31. tos temps plus (puis D) secs (sec G) DEG. 32. Qe manges fruit dec qel G; mainjar a.

V. 33. Nalbertetz IK, Nalbert Da, Nalbertet EG; fason D; cominalmen E. 34. beutatz GI. 35. lacking D; Faitz E, Faç G, Fait a. 36. Qel mal vos lais el bes eu pren G; en pren Ia. 37. Qual DIK; Cal ben EG; e bais Ga. 38. E fuial (fugal G) mal EGa; granz EG. 39. ni trop D; Cans qe sarda trop sescomprenha E; Quainz qe sardi G; Qan que sarda a. 40. om lacking IK; sesteingna D.

VI. lacking G. 41. Naimeric DEa; li gualimen D. 42. li fals trichador IK; oill a. 43. Aun E. 45. Quens I; deias E; daital fais DE; gardar daitals a.

VII. lacking G. 49. Nalbert D, Nalbertet E. 51. Voill iutge daqest plag so qes coveigna a. 52. que lacking a.

VIII. 53. Naimeric DEG; namilla a, nemila E, nesmilla G. 54. ravenna E. 55. En tot bon fait DE; En toz bes faiz G; pros EG; domnas a. 56. eteigna D; lo dregs E; Lo uizamen G; lo dreit setegna Ga.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI