Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Chaytor, H. J..  Poésies du troubadour Perdigon. "Annales du Midi", 21 (1909), pp. 153-168, 312-337

370,013- Perdigon

1 tot temp PS ; tut temps Q; totz temps D ; tot lan estau daital faizo V ; daital A ; laital F. — 2 com cel camal son sadormis V ; estai manque dans C; esta IS ; sta P. — 3 qe morria OR. — 4 en pauc dora Q ; en pauc dora tro quhom lorexida V ; ressida ABL — 5 tals dolors ABN ; tal dolor CIOPQRSV ; dormeida V ; demedida AB ; denudida PS. 6 no sai ni CIO ; son non sai OPS ; quem don amors manque dans R. — 7 aquel V ; aquels marrimens R ; a qualque PS ; e moria ab Q. — 8 mazir tro qem R ; tro qeu PR ; mia chanso Q. — 9 daquest AB ; ressida BIOPS ; rexida V ; reissida N ; resside A.

10 defetz amor V ; bem NQ ; ben fu O. — 11 cellui [soleys R ; cel que Q. — 12 fa si creire can locx es R ; que il fait errere qe il son lor amis O. — 13 tro qe li dis QPS; entro quel ditz V. — 14 e manta gen es enaixi V ; morta gens R. — 15 que lail mena on ABN ; qe lai laduz OPS ; qe lay dutz homs on lo lia ol pren R ; quen loc ladui on lo lia V. — 16 dir aytan eyssamen R ; et autressi puesc eu eissamen Q. — 17 qe ieu BCI ; car se segui O; car seu segui Q ; coil saup ABN ; amor qar li fo bon OPS ; tan coil fo bo Q ; can li fon bo V. — 16 tant mamenat QV ; tro ma engreu preizo V ; tro mac AB ; e menet me tro mac en sa preio R.

19 trop gariso IV ; e ten lai PS ; aisi soi pres ; qe non R ; am tenc lai pers O. — 20 qe tan fort abelhis R. 22 les platz... et es les V ; ma mort me part qe lur es R. — 23 et eu OPS ; et ieu son cel que merces no lur guida V. — 21 plus cum AB ; aissi cum selh qe iutgatz a CI ; plus qe aicel qes iutgatz atornamen N ; cel qes iutgat a V ; selh que lieurat a R. — 25 qe sap e ver no R ; plus] pois OPS. — 26 merce clamar OPRSV ; ayas V ; agues R ; per qieu soi sel que R ; per qieu men cail qemot nolerin so V.

28 e res no sa cal R ; qual qe fassa Q. — 29 pus del seu tort menguana e men trahis Q ; car de mon dreg meniana R ; pus ens mon dreit V. — 30 eustao P ; estao S ; estan tot ior R ; totz temps estauc D. — 31 caital fo mascarida OPS ; a seus plazer car tal es lascarida Q ; per tal senblan quaitals R. — 32 e tengra o tot B ; e tengra tot DQPS ; em tengra torz O ; e tenc mo tot R ; e tener o tot V. — 33 sol nom AB ; tan mal OPRSV ; tan lait captemen Q ; tan lag D. — 34 mas sill saunis AB ; car si R ; mais sia oniz PS ; mas si ai mis O ; e sill aunis Q ; e sil saunis D. — 35 don sembla que magra cor Q ; bem sembla quil magra cor V ; maial cor OPS. — 36 pos per D ; pois per ma mort no Q ; pus pel meu dan... far faillizo V ; car per R ; qan per OPS ; nom tem CI ; no tem D.

37 ira gaug medo V. — 38 mas en ABQRV. — 39 on amors IQ — 40 batailla remida PSO. — 41 razos li es Q ; ques sa razon V. — 42 qe hom R. — 43 sis combat ABIR ; e sis combat autressi ueramen V. — 44 e nom CIPQ ; e non te N ; en cort manque en R. — 45 car amors BOPQS ; quez amors N.

46 si bel I ; cabel O ; bels PS. — 47 tan grans dans mes si B ; mi pren I ; dreitz er si PSO ; e tan gran drec O. — 49 per tal una PS ; per una tals... tenran O.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI