Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Chaytor, H. J..  Poésies du troubadour Perdigon. "Annales du Midi", 21 (1909), pp. 153-168, 312-337

370,004- Perdigon

1 cel cui plajnhon V. — 2 on mais V ; ni sap IT ; eapren V. — 3 neus los mals V ; deuon IT. — 5 e de lalre IT ; alre son prez enausir V. — 6 so ma u. ni soll T. — 7 ni p. V. — 8 sen VT.

9 per de tant T ; madat V ; de lazer ITV. — 11 fai IV ; romaner I. — 13 detot aizo calui platz a V ; deiobellir I ; deabelir T. — 11 esimero tan madat delez ssentir V. — 15 caplait amor V ; caplah damor I. — de tost p·e· de ioy edamor V.

17 et ai daitan V. — 19 quen ten I ; sel cem ten T. — 20 men sela V ; me sera I ; mis sara ses reprent T. — 22 car zo quel platz f. V. — 24 e creis namors IT.

La strophe IV manque dans IKT. — 27 par cel odejnha. — 31 lomen.

34 Douzai mial V ; uoler V ; ualhor T. — 34 ualor no mejns pren V ; le vers manque en T. — 35 ma tandat V. — 36 qem faza V. — 37 les cobrir V. 39 puis deus nostrar lui V. — 40 roman I, roma T.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI