Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Aston, S. C..  Peirol. Troubadour of Auvergne. Cambridge: University Press, 1953

366,019- Peirol

I. Missing in Ff. 1. Tanta T; gēt Q, ien R; mi missing in D.   2. chantz O.   3. mais aicel que mochayzona R.   4. sap cosi l. R; quan] cum A, tan CQ.   5. man S.   6. mos A; cors R: menpreyzona R. 7. per quieu CNOPSac; pert mant iauzimen C; tout ma tot e. M, tot nay perdut iauzimen R, em tol de tottas iaudimēt Q.   8. tals O, quaital C; sautre conort non dona M, e tota iram dona Q.

II. Missing in F.   9. si E, sin O, sem PS; fos QRT, fon IKM; franc MNOPRS.   10. mi dompn PS, midons Q.   11. era] mas er OQacf, ara E, aras M, esas R; ni s. T.   12. Mas enaissi c. O, plus que fai a l.g. Cf.   13. E car C. Q; conois] ve ADEIKT, sap C, say f.   14. Aqo mal PS, Acamal DIKT, a can mal E, Atant mal OQ, aital mal M, saital mal Cf; mi PS, me OTac.   15. Amor Q; fora O.   16. tost c.   L. 13. occurs after l. 16 and ll. 14 and 15 are repeated in T.

III. Missing in F. V. 5 in C.   17. De missing in T; Det E; to P, totam I; De totas N; De totas ioi mi d. Q, De trastot ioi mi d. ac; ioia malonia M, ioia mestoia R; . . . & lonha f.   18. e missing in NPS; non les CEIKORT, no lis f.   19. qam M; qalsqe D; plasentz T; cap pauc de p.m. R.   20. pogr’il] pogra CDMOQRacf; gen] ric Qac, gran M, un T, gen le D; secors EPRS.   21. quar CR; vei O; Ar sai] Ben conosc Q, et aisso f.   22. aquest’] & tal f; atendensa MOc.   23. nai Q; d.a.f.t. . . . E; fachas T; mantas R.   24. Qantas PS; n’ai e] mes e ac, naya R, nai ab PS.

IV. 25. Ha p. PS, Am p. O, E p. ADFIKNac; partrai DQT; m’en missing in O; ieu missing in ST; Partir men ai donc (doncx R) CR, Partirai men ieu dōx f, E doncs partrai men ieu M; no alogna T.   26. car OR; son PRS, sas E.   27. mo devedaOPQSac, mo mostra R.   28. qe qan c. O, e qant c. Qac; qieu nom pues (aus R) virar a. CR; . . . ieu cug f.  29. tot missing in f; cors CDEIKNOQTf; samors Mf.   31. Tot iorn (ior P) PS; plairas D; dolors missing in R.   32. Qo PS, can N, quom C; qim Q; nim ADEFIKQT, ni MPS, en O; . . . nim poinha f.

V. V. 3 in C.   33. E vuelh be c. Cf; camor Qf, amor T.   34. e. m guerrei] noit e iorn CQac.   35. contra] e ses Qac.   36. vuelh CEMOQRacf; ia] mais Qac; es fors R.   37. Missing in Q. E] Car Mo, missing in N; . . . ai t. E.   38. cil qaissim t. EFIKNOPSac, silh que me t. R, cil qim t. M;. car tal es cela qem t. Q.   37-8. tals es silh quem ten en poder Per que mos cors si [ . . . f] trebalha Cf.   39. a] es QR, ai T; nuill] mais NPSac; quen est mon non a plazer C.   40. que lo] quel CT, qaqest M, qui lo N, aqest R; mieu missing in D; maltraitz PSTac.

VI. V. 4 in C.   41-3. missing in F.   41. Lauzengier C.   42. non P; denoyos. . . temer f; non . . . mer E.   43-4. missing in D.   43. pensar COPQSTf; loi O, lei N.   44. us] nuls NOQR, nul PS, n[. . .] E, re Ccf, res a.   45. el Qac; consir CFPQRSTf; on OQac, do[. . .] E; mabezer O.   46. pais me Qac, mapais R; mais cautra Cf; vit [. . .] E.   47. de qan quom a e.p. C, de ren qui eu ai en poder f, per mal qem fassa voler (doler Q) Qac.   48. mon cor ADFIK; neis missing in CMPQRSacf; nanuailla ADEFIKT; mos cors nos naunailla N.   47-8. Per mal doler mō cors no sanuailla O.

VII. Missing in FQac.   49. [ ] anson D, Canchon N, Chanson f; en missing in CDR; C. a totz en digatz ver O, c. a totz digatz lo ver f, c. a tota potz dir ver M.   50. que ACDEIKOPSf.   51. samor T, de ioi f.   52. la bella CR; a cui R; gioi T.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI