Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Aston, S. C..  Peirol. Troubadour of Auvergne. Cambridge: University Press, 1953

366,009- Peirol

I. 1. Coras] cora N, qora Q, aora c; que mi fes R.  2. dones] des N, donet R.   3. eiram a, eram CQ.   4. chant a mon poder V, chant de m.p. R.   5. quieu] car ai ac; quar p.r. i ai conquis CMRV, car (qe O) plus ai r.i.c. GOQ; iois N.   7. Mas on ricor Qc, et on ricor V, lai on ricor O, la on fin cors M, per qe mos chanz a, e ric cors cant sumelia R.   8. et h. enrequis V, cumelitatz menriquis a, humilitat sereqis N.

II. 9. Ni don autrei Q; merces OV.   10. nai c.   11. ni Qac; nom BDSV.   12. lo NQ, lo plaiser c, plaiser O; fe Q, fai R, fis V; em c.   13. en missing in R; qe mais no ma en poder M.   24. lieys C; ell caver mi solia M.   15. qu’en] que N; richa c.

III. 17. m’er a] me vuelh CQc; tener] segure M.   18. el c, lo MRV.   19. nous IK.   20. qeu non o farai per ver V, e non farai ieu per ver M; ges] ia (ia eu a), COQRa.   21. qe·l] que N; camor EFGOV.   22. e la d. S.   23. qu’ieu] que F, ques C; et eu O; devenc] remain Va, remanc MR, devenig N.   24. cum fai] si com DcR; laur OQVV1c.

IV. 25. Molt COa.   26. quan] e V. 27. qe lus ab lautre nos trais O; que] qi Q, can V; de bon cor v. P.   28. lun NVR; e samon de cor verai O.   30. tota via Ma.   31. quen AC, qˉ BR.   32. enueios IK; caber C, vezer V; non puesca res deschazer R.

V. 33. veder Oc.   34, auinenç c.   35. devinamens ABDEIKS; . . . fai R; sel d. qeu sai N.   36. no mi vengues C.   37. per so (sos A) ABDEGIKNSc; mon cor Oc; les ADNS, li es Gc; si va mon cor ves le aclis O.   38. qu’il] qel G, que NRac, quem OS, quieu CEIKMV.   39. amors missing in B; amor OV; car senes lieys nō poiria R.   40. tals] cor C; que] cui A, ques V: tal (tals N) qes loing d’son (de son N) pais EGNS, cor part de loindan pais a, dos cors de lonhdan pais M, tal qi par loing del (de son O) pais Oc, nulh ioi sus . . . quieu vis R.

VI. 41. s’era] sieu fos MRc; sen outra la c. a; lo cors del ris N; dal A.   42. don anc hom] don hom pueis Rc, lai on hom O, don nuls hom Ma, don luns hom C, don home anc EN.   43. non] on N; no crei qe nuls paradis M, nous pessatz qˉ pogues lai R, nō es negus paradis V, eu non qem pogues lai c.   44. nuill N, nul COS; mi (quem V) pogues retenir lai MV, tenir altre paradis c.   45. tan ai mon fin cor assis MV, tant ai mō voler (coratge c) assis ac.   46. belamia R.   47. qˉ qieu de lieys nom partira R, per que mos cors no poirja V.   48. negus (negun N) autre ioi plaser FNOc, nul (nuls M) autre ioi (iois M) retener Ma, pˉ nulh autre bō espˉ. R, negus a. iois aver BCD.

VII. 49. chanson tu poç ben tener N, chanzon vatē poi tener O, cansonetta era ten vai c.   50. a m. N; midon O; vers ma dolç amia c. 52. veder Oc; tu honrar emj vezer V.

VIII. 53. sauzetz a.   55. ab vos ai tā de paria R.   56. saupras M; qˉ ben saupratz tot lo ver R.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI