Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Aston, S. C..  Peirol. Troubadour of Auvergne. Cambridge: University Press, 1953

366,029- Peirol

I. 1. amor MT; trobet] ac tot R; parti O (in this MS. the rhyme -it is always replaced by -i).   2. cors R; del sieu ADGL; del seu S; de sieu O.   3. tenson] raizon G, raiso T; maissasailit IK, masagri O.   5. Amic GT; perols A, peirol GLNOSa.   6.In L vos is rendered by o with ‘s’superimposed; the preceding letter is cancelled and illegible; amatz d.m. loignaz N.   7. ni en] e mon D; ni missing in R.   8. Non er vostr’] Non auretz ADGL, non avez S; er] es MRT.   9. pueys missing in O, pueys] plus T; valgresz L, vare T, valretz pueis R.

II. 11. E] que ADGLS; nuill IKOT, nul N; pecat IKTa, peçat N; n.p.] negus tortz ADGLS, pietatz C, chauzimē R; de mi nous pren O; no men pren ADGLS; no·us] nos IKM, no vos T.   12. e] cum C; vos missing in O; quan] cum ADS, qun L, tan RT, qe tan O; peci O.   13. agutz GL; chauzimen DO, iaudimen S.   14. enchaison O.   15. fassatz] tengatz ADGLO, teignaz S; dezenan L, dorenan GO.   16. qu’ missing in MRTa; qu’als] plus ADGLS; no L, no vos T.   17. que] car R; nuill IKLOS; autre DGIKLOS.   18. Nom pogra O; nom poiri a; mi pod L.

III. 19. Peirol AGLMNS; vos metez O; metres IKRTa; oblitz T.   20. bona] bella ADGLOS; valen] avinen L.   21. qui CDO; tan gent] lautrier ADGL, laltrer S.   22. Missing in IKLN; e tan] aitan AG.   23. pel mieu ADGO, per meu LS. 24. Torp A; truep anez G; talen LOT.   25. no·us] non CMOa, nos S,no vos T; ero T; e no faziatz s. R.   26. gai T; e] ni O.   27. v. tensos c. D; vostra L; vostras repeated in M.

IV. 28. anc an mais O; mais missing in L; anc missing in R; nous GLR, nos S, no uos T; ay falhyt R.   29. Mas ar f.] er (et D) o fauc (saz=faz G, faz S) ADGLRS; fagli T; aral fas O.   30. prec] pō O; Dieu Jh.] ihesu crist AGLS, nai ezu O, ihesu only D, dieus only C, dieu only a; ihesus IK; quem sia C; qen T; gai O, gait T.   31. qel O; cem tramata T; breumetet N.   32. entre·ls] dels dos ADG, del dos S, densz dos L, etrel T; rei T; rics M; acordamens R.   33. vai] vā L; tarzan] loinhan M.   34. Cauria T, auriay R; mesters LS, mestiers R.   35. valens] onratz MRT; pros] bos ADGOSa.   36. n’] missing in O, lai ADGLS; mis N, mains AD; de missing in ADGLS.

V. 37. Peirol AGL: turcs O; ni] et T; rabit T.   38. Ges] ia ADGLOSa; pel ADGS; enuiamen A (cf. envaimen LS), iuiamen D, mandamen G envazieman O, esuazimen Ra, ciausimen T, uançiment N.   39. No missing in T; laisseron C, laisseran ADMOST; laissaram a, tort D, torn IK; cor T.   41. Anatz e quantatz C; chantatz] chassat A, cachaz D; so . . . R.   42. Erisevos T; e·l] sil A, seill D, sel T, on L, els R; reis OR; no CDLNRS.   43. Veser T; latz las IK; qen O, qˉn R.   44. et missing in R; barols IK.   45. con sis O; trobon] qeron ADGLS, trobam O; con fan bellas messios M.

VI. Missing in IKR.   46. sil T; los reis O; no C; qan li rei iran ADGLNS.   47. de C; nos G. 48. ja] que CMTa; gerras MNO.   49. Nol O; remanha C, laisera O.

VII. Missing in ADGIKLRS.   50. Peirol MOa; molt C.   52. Salidis C.   54. remandria O; joios] ab nos C, giois T.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI