Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Appel, Carl.  Poésies provençales inédites tirées des manuscrits d’Italie (Suite). "Revue des langues romanes", 39 (1896), pp. 177-216

349,009- Peire Milo

Ordre des couplets dansIK: I II V III IV VI VII. - Orthographe d'après N. - 1. metges a; fai creire IK. - 2. malaud IK; crit a. - 3. ditz a; scanparai IKa. - 5. delinquis IK, relinqis a. - 6. Enanz IKa; qeil a; mort l. - 7. i va] viu IK; can a. - 8. sia proisma a.

9. midonz men p. a. - 10. iausenz I, gaussenz K. gauzenz a. - 11. traig IK; Dels mals traitz a; sufert IK. - 12. torne mom a; e IK. - 13. mom a; mons plasers IK. - 14. Avers a. - 15. veig quel n. sofria IK. - 16. Dels sieus a.

17. E manque IKN; P. eu n. IK. - 18. desesperarai IKN. - 20. leis a. - 21. requis IK. - 22. mainta a. - 23. aug I, augh KN. - 24. Vidas a: perdet IK, tracher a.

25. Dieus a. - 26. Lai a; don IKa. - 27. promessa e. a. - 28. hoc Ka. - 29. Per oc (hoc K) d. IK; doblal meu dolor a. - 30. Emcres IK; noit e diam a. - 31. E çom (com I) s. IK, Mas som s. a; folia a.

33. E manque IK; e IKa. - 34. el] ol IK; que K. - 36. Quel IKN, Qel a; no IK, non N; q I, qen a. - 37. Une syllabe manque. - 38. conpaiga I. - 39. samors a; me a. - 40. Qui IKN; de t. a.

41. soi a.; qe Ia; geqis a. - 42. respeitz IK, respeing N. - 43. recreirai a. - 44. del t. N. - 45. Quil IKN; mont a; nul a; a.] homs (om K) ris IK, omn uis N. - 46. manencia K. - 47. qieu a; sua N. - 48. mattin a.

49. Dieus a; lai a. - 50. tu] lun IK; dreicha I, dreiza K, dreita a. - 51. An IK; midons IK; a m.] midonz a. - 52. mieu a; maltraig K.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI