Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Oroz Arizcuren, Francisco J.  La lírica religiosa en la literatura provenzal antigua. Pamplona: Excma. Diputación Foral de Navarra - Institución Príncipe de Viana, 1972.

Edición crítica, traducción, notas y glosario. Versión revisada para Corpus des Troubadours, 2011.

074,003- Bertolome Zorzi

I 1 adreig Kd, adreg I.   2 saup I.   5 el d; respieg I, respeig Kd.   9 delegz I.   12 relenquis Kd.   II 19 dezirer I.   23 leuzer IKd.   25 fui I.   III 29 estreg I.   31 plueis Kd.   32 segur IKd.   33 destreig I.   34 a gren d.   35 sofrachos Kd.   38 eleig I.   38 doloros I.   42 marida] manda IKd.   IV 53 dreg I.   54 deterna IKd.    55 cers d.   56 pueis Kd.   V 57 cug I; dreg I, dreig Kd.   62 far omit. d.   64 fazan d.   65 freitz I.   66 folors Kd.   68 abelida Kd.   69 enfern IKd.    VI 76 faig I; regina Kd.   79 quar] quai d; del] des IKd.   80 deus Kd.   81 fi IKd.   82 oimais si I.   83 ni] ai d.   VII 89 si] sa d.   90 laterna Kd.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI