Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

De Bartholomaeis, Vincenzo.  Poesie provenzali storiche relative all'Italia. Volume primo con ventiquattro silografie. Roma: Tipografia del Senato, 1931

[CdT en procés d'incorporació]

010,044 - Aimeric de Peguilhan

I. 1. U Can qu’eu - canzon — 2. U Aram - son — 3. donna m’a torbat — 4. soi - torbat — 5. U dis — 6. U Qu’eu mi l. de donneis e de can — 7. U Qar tr. soi viels a obs — 8. U Ma s’ell’ages sottilmen ; D cercan 

II. 9. D Mos obs ; U non cre qel m’o dises — 10. U men ; D cors — 12. U saiviessa e foldat — 16. U si s. forzat 

III. 17. U Ancar — 18. U C’al pro mi sai car far tener — 19. U al croi dottar — 20. U soi sottil e vesiat — 21–4. Mancano in D ; U pos — 23. U Els als — 24. U afeitat

IV. 25–8. Mancano in U — 26. D mot — 29. U bona domna — 31. U E ss’eu dic o respond — 32. U De so donn eu fos encolpat ; D De de d.

V. 34. U Pos mi a. per mi esteis — 35. U qe nul m’accorreis — 36. U E poi montar tot c. armat — 37. U Can s. armat nel d. — 38. U Eul pong ; D d’espero, facendo mancare una sillaba al verso. — 39. U Qeus far sallient e c. — 40. U ben amaestrat 

VI. 41. U Quant eu sui de tot armat sus — 42. U qe Galvain ni Artus — 43. U Fezes d. jontas n. — 45. U Eu n’ai pertusat — 46. U E de ma l. per mez — 47. U Qan eu abat ni soi abatut — 48. U Qan chai soi t. r.

VII. 49. U Ni no cugez q’eu tr. s. — 51. U E gostri meill — 52. U Qu’el prim. no fez s. pl. — 53. U En la b. isciameuz — 54. de la massas fer duramenz — 56. U Cant el s’encontre ; D li ait e baz; ma la rima esige -atz (-atus). 

VIII. 57. U Donc pois - ben — 58. ben manca in D — 59. U C’om plus combat pl. me pl. — 60. U Donc soi a t. viels encolpat — 61. U S’eu a c. ; D a c. o de p. — 62. U La d. mes c. — 63. U m’esproes — 64. U Non teingra poi per foriviaz

IX. 65. D flabel — 66. U En la M. tot a — 68. D com s’es u. — 69. U Qu’eu en s. d.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI