Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Oroz Arizcuren, Francisco J.  La lírica religiosa en la literatura provenzal antigua. Pamplona: Excma. Diputación Foral de Navarra - Institución Príncipe de Viana, 1972.

Edición crítica, traducción, notas y glosario. Versión revisada para Corpus des Troubadours, 2011.

106,010- Cadenet

I 1 s’esser pogues] sa dieu plagues C; Be] en F (la inicial en blanco).   2 totz los mals BC.   3 els bes BC, et tot lo ben P; que ABP.   4 Ay, cum] Ay e cum C, e cum P, qeu aissi M; m’en omit. C, me F, m M, en P; pres] apres IP.   5 qel mal fos ben, el ben fos mal P; sel ben d; e·l] els Kd; segundo bes] fos bes CF, fos bens Kd, bens I.   6 deest P; aisi] adoncx C, qadoncs F, ia pueis M; calgra] fera IKd.   7 qe cuig qel bes seria tans grans P; car tant fora lo bes grans C; anz foral meis us bes taigneria F; lo] lo miens AIKd.   8 qe poi noi seria doptans P; qu’ieu] que; pars forab C; foralseria A d’un] un C; del Kd.   9 anz auria perdon de cent ans P; aras A, era M; nom IKd.   II 12 cab pauc nom cuich desperar A; qu’ieu.m] quieu me B, que men F, que pauc no me IKd, qiem cugiey] cug IKd, cuiz M;desperar Bd.   13 mas] puois AB, poi IKd; sai] veg CM, Appel; qieu M; o] le F, lo IKd; dei] deu IKd.   14 magers CM; 16 assegurare F.   17 bem IKd. 18 deiornals] sai de iorns B, e deiorns CM, de jorns Appel; d’ans] domz d.   19 ab IKd.   20 cum] quar C, co F; li sui statz AIKd, l sui estaz F.   III 21-30 deest AIKd.   21 si ia·m val] s’ieu ia trob B.   23 deu] fai F.   24 que ia (qer M) res mai no y agues CM; ia] qal F, que Appel; plus faich] faich plus F.   25 el C.   26 e·ls ans] el temps F, qaisi B; qu’ai] nai B.   27 qu’anc] qieu B, Appel, qeu F; sui B; remembrans M.   29 quar] qe F; guizerdon B; a] fai BF, Appel.   30 e·l quer a F; per que] de qe M.   IV 31 vers B, verai C; no·us] non vos B, nos M.   32 sieu vos aus de ren preiar M; dere] merce AF, merces IKd; vos aus] us auzi C, nous aus d.   33 merce C; laisses IKd; cobrar] torbar C.   34 deabol M; qim M; ten C.    35 mas sai faich qeus desplagues C; e car anc] e sanc BM; fis A; quel IKd.   36 deest Appel; o] lo AFIKd; vendes IKd, vendaz M; tot] ben C.   37 al] lo C, le M; los] lo Fd; engans] seminar(?) I, borroso K, seinianz d.   38 suefra las penas els dans CM.   39 lo] al C, el M; n’aia] rendetz C; la] li F; quel C.   40 trazit AB; l’arma e vos e se] vos e larma (sarma F) e se CFM; e vos] eves d.   V 41-50 deest AIKd.   41 que] qua BM.   42 vas vos dieus merce preyar C; a merce vas dieu clamar B; vas] vos F; a] de M.   43 vos mi mandetz] el nos mandet M; mandetz] dissetz C.   44 calora que] qualque hora C; qu’eu] que B.   45 vos no·m soanaretz ges F; soaneria M.   47 per F; enans] anz B.   48 mos] los B.   49 qu’en] qar en M; vostra] vostre B, sa M; so cre] per re B.   50 tachatz BMF; laida F.   VI 51 segles desleyals] le segles fals e M; truans omit. AIKd.   52 enganaire plens denianz F; fals] vils M; ensenhaire] enganaire ABIKd, enseinhaires M.   53 ab vos] quen tu C, ab lui M.   54 ama] quama C; tem nil blan cre ABIKd.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI