Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Kolsen, Adolf.  Beiträge zur Altprovenzalischen Lyrik (42 Erstmalig Bearbeitete Dichtungen). Firenze: Leo S.Olschki, 1939

406,009- Raimon de Miraval

I. 1 quieu A — 4 Quieu no cug ja nulh C — 5 d'a.] de dreicha AC ; endensa b — 6 totz fehlt a1; enueios AEa1b — 8 Senes calque gran f. Eb

II. 9 E C ; que C, qeus a1 ; tengratz C — 11 Que penson C ; cancors b — 12 De a1 — 15 Qi l. a1, Quels C ; fora h. C, foren honor E — 16 Sil E ; ioy C

III. 17 E v. b, Eu v. E, E uaun A, Ar v. C — 18 t. mos mals v. C — 19 Qem ACb, Que E ; diguon CEb — 20 Aissim C ; totz a1 ; tuich AC — 21 g. sabensa E — 22 s. t. b ; enoios Aa1 — 23 Ca p. ACEb ; magren E

IV. 25 Mas C — 26 Don. cuy a b. C — 27 sors E, sort C, sor b ; d'e. Eb — 28 Quab C ; nois A — 30 fehlt Eb ; Noill Aa1; p.] deu C ; d.] nozer A — 31 C'a. venl b. a1, Quar a. b. C, C'a. noill done (dones b) Eb — 32 Es ben d. C, Es ho d. E, Es d. b ; quel miels o C

V ist VI in C. 33 D. chans lunhdas e. C — 34 Pueys C, Quan Eb — 35 Quar de m. parlars s. C — 36 Diron b; e faun E, enfan A — 37 E v. p. C — 38 S. qes dauol respos Eb, Solassar daitals s. C — 39 Que AEb — 40 f. ni no AEb

VI ist V in C. 41 Arai ia a1 ; p. vos l. AEb — 42 P. vos me (men E) muer Eb ; e sin g. C, e son g. A ; en (em E) g. Eb — 44 Quels b. las o. els j. C — 45 saber C — 46 totz A, fehlt Eb — 47 E sinquera Eb, E senqueras A, E sanqeras a1, Essenqueral C ; de m. i] m. hi CEb, meiller A — 48 foraill (foral C) mais v. CEb

VII. 49 Belhs plazers mal C ; conoissensa A — 50 Toilla d. A, Ni toilla d. a1, Mi don d. C ; sieu p. AE, si p. C ; da vos a1 — 51 Mo fin cor C ; ni ma E, mi m. a1

VIII fehlt C.  53 M.] Car tan Eb, Car A ; vosta b. g. a1, fehlt A — 54 E fehlt A — 55 E del b

IX. felht C — 57 Pastoret A — 59 Car vos f. els e. j. AEb .

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI