Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Kolsen, Adolf.  Beiträge zur Altprovenzalischen Lyrik (42 Erstmalig Bearbeitete Dichtungen). Firenze: Leo S.Olschki, 1939

406,031- Raimon de Miraval

I. 1 auutz I, aut V; conserriers I — 3 Que m. EV — 4 Nō I, Nom A ; No remas ni EV — 5 ar camiatz V; l'u. E — 6 Si ma tot d. EV — 7 cautz ni t. A, t. ni ch. EV — 8 podon dar V

II. 10 rancuras V, rancurs E — 11 enans E ; mens legars V — 12 deseriers I — 13 seguit A, segit V — 14 Quar v. E, Quen A ; tam V; d. es E; mon p. A, m. pretz E — 15 que marbres A, que maues E, qem auies V; p. fehlt E ; daillors I

III ist V in A. 17 quei f. E, que fatz (fas IV) AIV — 18 beutat V ; on n. EV — 19 E lacuillir EV, El gens a. AI ; el gen p. E, el onrars AI — 20 El sieu p. E, E sos p. V; ques de t. EV — 21 Ma m. E — 22 Quieu m. (meteus V) malbir ques f. EV — 23 foudat va V — 24 P. gin (l. ginh = genh) e gin p. V

IV ist III in A. 25 V. e.] Be sai V — 26 c. que E ; sai p. E, sou p. V — 27 T. esos I ; p.] cors AV — 28 E AEV ; tans I — 29 Cobs les qel A, Cobles al V, Cab lo E — 30 Aia dels a. A, Un dels plus arditz E, Us dels pus cortes V — 31 Quel s. V, Queill fas E ; enantir EV; valors V — 32 El IV; sierva E

V ist IV in A. 33 seruira A — 34 E sa (sai I) lei non AI — 35 Ja non c. A, Ja nos cuie I, Nous pensetz ges E — 36 E f. V — 38 t. gran V, plus g. AI — 39 Canc us (Ca I) dels plus rics m. s. AI — 40 fes IV, fetz A

VI. 41 la douzor V ; del I — 42 Es er E ; uengut del I, uengutz el EV — 43 On E, E V ; tot lo mon V — 44 els vergiers A — 45 bernatge I — 46 caun l. E ; amadors AEI — 47 Encontrals AI, Encontra E, Que contra V ; fals galiadors A — 48 D. fehlt E ; Afortiscon lur coratge A

VII felht AV. 50 Deus far v. dolax E — 51 anar fehlt E — 52 Meills E

VIII. 53 Dona v. EV — 54 miraual E ; e a. V — 55 non i A ; qual E ; gasados V — 56 cordon en g. A, c. p. guatge I, cordonet guiatge V

IX fehlt AIV. 58 la E

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI