Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Vatteroni, Sergio.  Ancora sulle fonti provenzali della sestina di Dante (con una nuova edizione di "Ar es lo mont[ç] vermelltç e vertç" di Gaucelm Faidit, BdT 167,10. "Studi Mediolatini e Volgari", 37 (1991), pp. 169-177.

167,010- Gaucelm Faidit

4 els ausels 5 despleic 7 tenc]uenc 14 si·l] sils 15 aut]autera 16 certç] dertç 23 fals e cubertç 27 pogra] en pogra 32 decs] ferms decs 38 non sescasegra 41 noca·m] notam 48 cacs] cais.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI