Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Chiarini, Giorgio.  Jaufre Rudel. L'amore di lontano. Roma: Carocci, 2003.

262,006- Jaufre Rudel de Blaja

a)

I — 1. pos los r. a¹; rosrnol Sg. 2. dompna IK; amar M; e q. e p. a¹; em p. Sg. 3. en B; j. e i. IK. 4. sonen IK. 6. depot N²; qi a¹; regha Sg. 7. men B; car graus D; c. fis j. IKN², c. fin j. Sg.

II — 8. mas dura amor a¹. 10. es]e I; qu’a reusos] carchusos AB, q’a reversos Me, ca ie noi sos Sg, qu’en r. a¹. 11. et elam vai a¹: qill se nan Me. 12. cor]vai Me; gen A. 13. que g. er qe lai Me, qen cugz qe mais lategna a¹. 14. sab merce non vol r. a¹.

III — om. a¹. 15. desiros Me. 17. remir D. 18. tot lo cor me Sg; le Me. 19. Dieus saurai Me, e autra ia Sg. 20. d. que p. DIKSg; d. que patz Me; men M; manteinha e. 21. p. (p. eu B) noil aus AB; a. dirrce q. D.

IV — 22. ai c. s.s. fag enveios a¹; ditz N²; saboros MSge. 23. e s. bon f. Me, s.bel dig f. a¹; faitz IK; son om. Ma¹e; douz e plazen ABDIKN²Sg. 24. sai om. a¹; vos IK. 25. tan bella de neguna gen Me, sa pars segon mon escien a¹; cors ABDIKN²Sg. 26. quel cors ha blanc e gai e gen a¹, cors a g. delgat p. Me; grailes AB; grailla DIKN²; gaia Sg; es] om. B, e A, es e Sg; f. e p. IKN²Sg; cor ABD. 27. per qieu non cug tam bella regna a¹; cug Me; si seinha Me. 28. ni non vi hom ab tan (h. aitan D) plazer ABDIKN²Sg, a. qant lo pogues v. a¹; pot e.

V — 29. alegres p. ABMe. 30. qieu sai qen v. a¹; car] qe Me; va omo m. N². 31. e fuin al prim tan volontos a¹; sui Me; en tant Me. 32. qenqueras nai Ma¹e; cors a¹. 33. mas pero port mon bon talen a¹; guren I, geren Me. 34. qenquera mapel e mi d. a¹; v. a mi a. D. 35. e menstou partir men voler a¹.

VI — solo in Me. 37. seo e. 39. c. si veinha ha g. M. 41. qui e; Jhesu Crist seinha M. 42. segura colpa M.

 

b)

I — I. rossinbol CER. 6. q. r. R. 7. mi ven al cor gran joy çazer R.

II — 9. tan v. R. 10. c’or e d.] que daquesta C; defi E. 11. si en f. d’amar parven R. 12. gran R. 13. quel d. R. 14. s’amors R; ab om. E.

III — 15. d’est’a. s. fort c. R. 16 somian E, son ja R; dirmen E. 18. lau E; jauzitz jauzen] jauzens joios CE, ab joy jauzen R. 20. c’a. mielhs no sec la senha R; a. non ha de me E. 21. de mi ab mays de bel plazer R.

IV — 22. tan om. R. 23. lui R. 24. v. m’es quen torn aravios E; que raizos R. 25. e quieu men torn e elas nan f. E; que lays C; e. m’an f. R. 26. sos R; cor R; tan E. 27. que g. er mays qui l’a. R. 28. s’ilha nos vol aretener C; cela E; s’amors no lam fay remaner R.

V — 29. alegres C. 30. so] tal R 31. fuy CE; de t. R. 32. qu’enqueras n’ai] en que retrai E, qu’en breu n’aurai R. 33. la merce de mon bel R. 34. em dezir em d. R. 35. e m’a tornat en bon esper R; mesteup E.

VI — om. R. 36. reina C. 37. sec E. 40. cre CE. 41. qui CE.

 

Varianti di forma:

 

a)

21. puois AB. 37. Bellien M.

 

b)

1. fulhos R 5. rieu R, clier R 12. delgat E. 22. coitos E.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI