Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Audiau, Jean.  Les poésies des quatre troubadours d'Ussel, publiées d'après les manuscrits. Paris: Librarie Delagrave, 1922.

194,003- Gui d'Ussel

I. manque Dc. — 1. fara O, fera I, K, ferieu R ; chanso pus R, chanson I, K, M — 2. enueja R, C, enojam ma T, enoi es G ; totz giortz T, jor O — 3. Qieu chant M ; per quieu soven planc e. s. R — 4. lo A, D, T ; tuitz T, trastuit G, tut I, K, Q, tuch M, tug R ; dire t. D ; cominalmen C, R, T, comenalmen Q — 5. Et ieu A, D, esieu T, Mas dir volgra C, Mas eu G, I, K, Q ; per cobs magran m. R, qieu volgra far M ; mouz G, mous Q, mutz T, mos motz C ; e son A, D — 6. E ren A, D, mas ren non trop I, K, mas ren non truep C, mas nom trueb ren M, car res non truep R — 7. Gisieu T, deqal causaus G, Q, de gisa vos O ; pregar... D — 8. Aisso A, D ; mezeis I, K, meiçeis Q, meteus A ; dautrei s. M — 9. Aissi farai C, I, K, M ; esi f. n. s. G, Q ; c’aisi farai novel s. m. c. R, s. novel I, K, noel O, Ko, novels mos cans T.

II. — 10. Don’amada’us R ; amada vos Dc, F, amada·us C, I, M, aurai C, M — 11. ez ancar F, ancor D, anquer I, K ; qim vire F ; et enqer sapchaz no m’en vire M — 12. E si A, C, D, Dc, I, K, R, e s’en·aissi M ; ausire I, K, R, auzire D, auçire M — 13. non avez Dc, F, I, K ; non avetz A, C, D ; de manque D ; ja non aurez nulh bon r. R — 14. Anc O, Ainz D, Anz F, I, K, M ; sabetz R, sabciatz T ; ben manque O ; que major G, Q — 15. t. qam Dc, t. quaz C, F ; t. caz I, K, M — 16. E Q ; usatje R, usagie T ; adurat Ko, adirat D ; mainz G, Q, magn D, man I, K, R ; bona domna la gencer es qui sia M — 17. le vers manque A ; c’oms deu blasmar can falh R, que n’es blasmatz I, K, qez es blasmatz F, qe mes b. p. om fal D, con fagll T, fal cil Dc ; e la meilher q’om vei al mieu semblan M ; quom blasme mielhs als pros que valor an C — 18. E A, D, Dc, I, K ; del A, D, R ; malvat R ; malvaiz D, G, autres Dc ; no (non F) se t. D, F, no so t. homs R ; e lauzengiers nous en pot tener dan M, quar li avol non so tenon a dan C.

III manque Dc. —19. Dona beus dic R — 20. puosc I, puesc C, K, puos D, pos G, Q ; non pot hom dona lire R ; domnaeslire M, dompna e. O, Q — 21. On A, D, M, T, con C, calqe F, O, qalqe F, qalqes G, M, Q, qualque C ; ben C, O ; non fos a A, D, F, K, T, nos fos I — 22. E quom pessan C, anc hom R, non I, K, M ; forsa M, formet R ; plus plazen A, D, F, I ; plus pensan plazen K — 23. Ma ; vos manque Q ; sobre totz G, Q, oltra tot A, D, outra tot passamen M, contra tot pessamen C, tot altre passamen I, K, tot autre pensamen R, tutz autre pensamentz — 24. E issamen R ; dig O, Ko ; v. por non O — 25. Trobar A, C, D, F, I, K, M, passar R ; amors R ; par C, F, I, K, O, Q ; le m. O — 26. s. n. puos G, Q, e sieu non puesc C ; e si en mi non ha M, e si emi non ai A, D, I, K, T, e si en mi non hai F, e si emi non a R, a aialor O ; v. trop g. A, D, F, K, T — 27. damors G, Q, T ; savals C ; voi I, K, non ha F, no R ; engran Q.

IV. — 28. Estrers D, estier I, K, M, estiers C, Dc, R ; sol car vos G, Q ; estei Dc, estez G, Q — 29. trueb M ; no t. C, Dc, G, Q ; qan M ; non ai saber camon cossire R — 30. faitz R, fais M ; si mi f. Dc, G, si ma t. Q, G (?), queu A, D, qeu I, K ; que jaus nazire C ; jan n’a Dc — 31. Tan gen C, Dc, I, K, R, açiramen Dc, aziramen I, K, M — 32. Al A, O, G, Q ; ab (c’ab R) la beutat et C, R ; ab (a O) l’a D, I, K, O, R, ab bel a. M ; ab cuillimen G, Q — 33. mo R ; fol O, R ; cor Dc, O, Q, R ; tota via I, K, M ; cascun (cascus G, Q) dia Dc, G, Q, R, quascun dia C — 34. mo bl. A, C, Dc, G, Q, men blasm men ch. I, K ; e mo castia C, e mo ch. A, em ch. Q ; con pus lo sen los blasma mi castia R — 35. cum ses d. C ; mas eu sai ben comes de G, Q, yeu ne fas pus a ley de R, qenaissi saven de — 36. sen O ; non a p. C, GN², Q, R, non ha Dc.

V. — 37. Dompna ab (cab R) un bais (bai O) A, C, F, O, R, T, dun b. M — 38. Ai eu I, K, O, nagrieu M, R ; so quen v. en d. R, e desidre D, es d. O, ni d. C, Dc, G, J, M, Q — 39. Donc M, En A, Em D, O ; nos t. G, I, K, vos Q — 40. sevals C, savals O, sivas I, K ; pel mal F ; per dan M ; enuiosza J — 41. que nauran C, caurion I, K, T, cauriom D ; vizion F, vezion Dc, I, K, M, veziam O, si men vezon C ; jauzen C, D, jauzion J, jauzire R — 42. e per aisso quar als a. p. C, e. p. amors G, Q ; adrecs A, adreit O ; valenz Dc, G, Q ; plaieria T — 43. egalmens pertanh R, agualmen pertayn Se, sa taing I, Q ; qusatges es et ha durat maint dia (mout dia C) C, M — 44. Quem D ; faz D, falsa Dc, fassaenueig M, anug Se, sa taing I, Q ; qusatges es et ha durat maint dia (mout dia C) C, M — 45. Cals O ; adreich G, Q, plazens Se ; fassan Dc, fassa F, fassom A, C, D, J, Se, fasom I, Q, fassoms R, faizom F, faiçon Q ; t. q. volran C, Dc, F, I, Q.

VI. — 46. vas C ; albuço Q ; chanchos Q ; tan via Q; chanso nai ten (corr. vai t’en) al bon rey tey avia (corr. tota via) R — 47. alla meillors Q ; a la m. du nautra C ; le vers manque à R — 48. de castela quel a valor tan gran R — 49. gais cors G, Q, gai cor Ko (corr. gai cors), belh cors C ; per so lo vuelh amar ses tot enjan R.

C, M et R ont en plus une strophe, intercalée entre I et II dans R, et placée après V dans C et M. En voici le texte diplomatique d’après C avec les variantes de M et R:
Mas aitan dic a tota gen (ai cum puesc dir sertanamen R). per vertat que (per vos que ies R) non suy (son M, soi R) mentire. que del mon non (tant M) es res a dire (del mon que res non es a dire R). quaitals es totz cum (con M, co R) alcomensamen. quenquerai son (qenqer isson M) tug li quatrelemen. et eyssamen hi veg (i vey M, y veg R) la nueg (la noit M) el dia. e (en M) ren (res R) el (lo M, dal R) mon nos faisa (falsa M, camia R) nis cambia (fadia R). mas poestatz (mas las postatz M) el. (e R) ric home truan. blasmon (blasman M, R) lo mons (mon M, R) daquel blasme quelh an (qil an M, quilhan R).

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI