Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Oroz Arizcuren, Francisco J.  La lírica religiosa en la literatura provenzal antigua. Pamplona: Excma. Diputación Foral de Navarra - Institución Príncipe de Viana, 1972.

Edición crítica, traducción, notas y glosario. Versión revisada para Corpus des Troubadours, 2011.

335,070- Peire Cardenal

I 1 vergen T, uirgina R (registro);  3 vertat T.   4 vertut T.   6 amor T.   8 qu’eret] q estenda T; tos heres] tas mersses T.   9 si·t plai, dona] dona sitz plas T; tracta T, id. 19, 29, 39, 49.   10 me] ns T; id. 20, 30, 40, 50. II 12 ada C.   13 tus T; lestela T; guiza T.   14 passans de aquest paes] passant el san paiet T.   15 e omit. T; tus T; li alba T.   16 le T; solezes T.   17 mon ten eglorifia T.   18 veirai T; ples T.   19 De] dox T; dona si plaz T.   20 tout C. (III-IV: Los versos 21-34 han sido mutilados en C al ser cortada la inicial; cabe leer en ellos: 21 tu f. 22 e pau. 23 ra e p. 25 faita. 26 mals. 27 doussa. 28 tu se. 31 Aqu. 32 nol c. 33 lo mon. 34 ges). III 24 en] et en T; pes T.   26 bes T.   28 te T.   29-30 omit. C.   31 quen T.   33 mon T.   34 penria T.   35 al T; prec T.   36 lauzisme C, lautimes T; alas C.   37 e·l ] els T; tieu C; contrarias T.   38 denguna T.   39 de] dõx T.   40 τ C; nosiatz T.   42 la] sa T; ques T.   43 seria T. 46 vestida seda aurfres T.   47 e tus T;  elha] il T.   48 vedar] neyar T.   49 De] dõx T; dona sitz plas T.   50 τ C;  fus nos sias T.   VI 51-52 deest T.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI