Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Oroz Arizcuren, Francisco J.  La lírica religiosa en la literatura provenzal antigua. Pamplona: Excma. Diputación Foral de Navarra - Institución Príncipe de Viana, 1972.

Edición crítica, traducción, notas y glosario. Versión revisada para Corpus des Troubadours, 2011.

434a,008- Serveri de Girona

I 2 nit Sg, Riquer.   6 c’anar] tan Sg.   8 nit Sg, Riquer.   II 12 temps es] temps, Sg, Riquer; piyura] mais piyura Riquer.  III 19 nuyt Sg, Riquer.   20 cami Sg, Riquer; ple Sg, Riquer.   22 significa Sg;   23 hyuc (con la h añadida encima entre líneas) Sg, yuc Riquer;   24 ver deu Sg, Riquer.  IV 28 soy] say Sg;   32 lanceiar Sg;   35 nit Sg, Riquer.   V 38 descre] destre Sg. 40 ior[n]] ior Sg, jor Riquer.  41 eu car] encar Sg;   42 cuy] coy Sg.   VI 46 [e e]stella] stella Sg, Riquer;   50 can] tan Sg;   52 qu’e[s]] que Sg, Riquer.   VII 55 deu] don Sg.  58 Deu, aziran] deu azirar Sg, Riquer.   VIII 61 el] e·l Riquer; segl’, e Deu] segle deu Sg, Riquer.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI