Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Audiau, Jean.  Les poésies des quatre troubadours d'Ussel, publiées d'après les manuscrits. Paris: Librarie Delagrave, 1922.

194,008- Gui d'Ussel

I. — 1. Anc Q, Tens W ; non G, M, Q, W ; fal O, W; cor G, M, O, Q, W, f, sen R ; raison O, W — 2. Non W ; fa I, K, fas W ; saber W, saber ni chanz R ; s’il C, G, I, R, M, Q, f, sel O ; chant O, f ; mere grassis W — 3. mas tant era R, mais ere mes W ; vas Amor t. C, t. v. Amors G, t. var Amors O, t. ves Amors Q, f, envas A. R ; cant vers A. W ; faillit O — 4. Perquei eu mestau maris W ; cossiros C, O, R, consirous W — 5. E post W ; fait M, fai W ; me W ; dels faillimens O, del faillir mous W ; pardons W — 6. deser erenan C, deras enan R ; dey trobar e chantar R, dei chascun jor chantar W — 7. pus C, R, post W ; a C, de M, eu Q, ca W ; midon G, O, Q, midosn W ; posca O, puesc R, dei W ; toç jorn Q, t. jorns f, totz jorns C, totz jors G, M ; chascun joi W, trobar e chantar R — 8. sens (senz G) G, O, Q, W, son R ; ė novella M, e novella O, e nuvella Q, novele W — 9. beltatz (beutatz f) W, f ; melhor (meillor W, milhor f) R, W, f.

II. — 10. Can R ; sun O ; plaisenç e bela Q, pl. e gais O, bellas e plasens f — 11. e l’adreich G, Q, e l’adret I, K, e lo gent M ; el gen f, el bels G, el bel Q ; parlas G, parlar Q ; lo gens cors gays gen parlans e ch. C, e la coillir genz el parlar chausit O, de lieys quieu am e bel parlars ch. R — 12. Qe qant eu laug O ; nim A, men G, Q, mi f ; cuit G, Q, f ; es M ; yssernitz C, ezernitz M, escarnitz R — 13. e peis (pos Q) G, Q, mas pus R ; esper G, Q, mesprec I, K ; con O — 14. e de temor R ; vauc C, I, K, M, R, f ; qerant O, fenhen C, fenher R ; & caisos O, huchaisos f — 15. Quo C ; si I, K, R, f ; vencue O — 16. e tot aissom f, aquel temers G, Q, aquest temer O, degra C, G, Q, f, degran I, M, deu gran O, ven me R ; valor pregar O, per sobramar R — 17. non Q ; fera O, f ; aitals O — 18. non I, K, M, Q ; vengues (venges O) C, G, O, Q, R.

III. — 19. Tos I, Q ; " pregar " de " I, denpjar G, de prejars Q ; temoros A, O, Q — 20. soi K, son R ; ardit O — 21. qenanz O ; per hom Dc, qeron O ; lo O ; dos Q ; petit O — 22. Non A, C, I, K, M, O, R ; granz (granç Q) G, Q ; tuit son ; son tut (tuit Dc, f) C, Dc, I, K, M, R, f ; envios R — 23. tant es rics f, tan rics es C, I, K, M, R — 24. si be R ; len M, lo O ; non laus C, O, R, no li laus G, Q, non lo aus I, K, f, non loi aus M ; ges demandar R — 25. selha lom C, sillam O, si lo Q, sil me R, dar C — 26. qen agra Dc, quagra I, K, eu agra O, qeo agra Q ; mondo O, le O ; milhor f — 27. Et il (ill G) al G, Q, et ellas el O, et elha M ; fis Q ; azador Dc.

IV. — 28. Ben Q, f ; ab meinz (almenz I) de be G, I, Q, R, ab un baisar O — 29. Ami O, mas nomen C ; tan de joy C ; joi Q — 30. Ni eu G, Q ; noil G, lol C, I, K, M, R, lo O, voit Q, loi f ; car no sera (non serai Q) aiziz (aiçiç Q) G, Q, nol seria ditz R — 31. partrai G, Q, per ley O ; cobeytos C, desiros G, O, Q — 32. don on O, domen Q — 33. sals fatz R ; no pot G ; ques manque Q, queis A ; delieg I ; el G, Q, R ; chantar f — 34. savals C ; alres A ; e si mais non et (et manque I, Q) pos al (alres I, K, alre M) non puois (puesc K, pueis M) far G, I, K, M, Q — 35. tenh mi C, tengam G, tengran (temgran K) I, K, M, Q, e tengral O ; pallar M ; per aunor O, as honor f — 36. paors O ; me M, men O ; fant A, fai O, fa R ; parledor O.

V. — 37. Savals C ; daitan G, Q, tot temps O ; diam O — 38. del O, R ; sieu (seu O) O, R, f ; gent cors O, gen cors f, cors gens Q ; es de beltatz g. G, es de beltat garaç Q, con es de pretz g. O ; totz sos fis pretz es de fin joy garnitz C — 39. sei C, G, I, K, O, Q, R, f ; grazitz C, raitz (raiz G, raiç Q) G, I, K, O, Q — 40. mas ellam G, I, K, Q, mais elan f, mas non i es O ; et eu volgra qe fos O, Q ; et agram ops quey fos R — 41. qagut trop ai M, qe ieu i aja O, per so mi ai R ; granz (grans Q) G, Q ; dans G, danc Q — 42. Et eu qer mes G, Q, per qer lo dan O ; greus G, Q, gen I, K — 43. Com (quom C) C, G, Q ; e A, C, I, K, M, O, R ; puesca C, posca O, pot hom R ; ren qe esmendar A, M, ren esmendar C, R, ren que amendar G, R, eremendar O — 44. e ja O ; nol f ; qer O — 45. Seil Q ; prejes O ; dol C, M, Q.

VI. — manque C, Dc, F, M, W — 46. Dompna Nazalais (Naçalais Q) G, I, K, Q, dona mal az qi O ; tant nom O ; faises (faiçes Q) G, Q, fesest I, K ; laudar O, Q — 48. mas eu I, K, e ja O ; Deu O ; eu non gauza (gauç Q) G, Q, non gauia I, non gania (?) K, ieu non cania f — 49. Si G, I, K, R, f, sin Q ; bel G, Q ; meior O.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI