Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Gouiran, Gérard.  L'amour et la guerre. L'œuvre de Bertran de Born. Aix-en-Provence: Université de Provence, 1985.

Édition revue et corrigée pour Corpus des Troubadours, 2012.

080,012- Bertran de Born

I. 1) Domna DK, pos F, pois I. 2) m’avez DF. 3) ochaisos ADIK, ocaisos F. 4) No s- o DIK, m’enqieira A, m’enqera F, m’enqueira IK. 5) Qe DF. 6) tan DFK. 7) cobraz D, -tz si de bel s- F, senblan I. 8) Ni F, No·m IK, dompna A, domn’ DI, dompn’al meu F, don’ K. 9) Que DIK, Qe F, c’ai D, qu’ai I. 10) manque à F, no D, voill DIK.

II. 11) Pois AI, Pos trobar non posc aital F, pos IK, egal DIK. 12) Tan bella (e d, e barré dans I) que (qe D) fos tant p- DIK, Qe vos tant bell’e tan p- F, sia AB. 13) Ni ab tanz plezenz faissos F, tan DIK. 14) Ni de b- ceira F, tan D, teira DIK. 15) tan DF. 16) Sos r- prez ni tan v- F, prez tan D. 17) Ira B, acaptan DIK, azaptan F. 18) senblan I. 19) A f- F, domna DIK, soicebuda I, soiceubuda K. 20) Tro·i A, mi siaz D.

III. 22) Cebellins D, Sembelis F, Cebelins IK. 23) E·illz D, E·ill IK, doutz A, douz DIK, esgarz D, exgart F, esgartz IK. 24) faz D, dic F, sobrieira A. 25) Qe re l- F, ren l- A, ren i l- B. 26) C’anc A, Quan I, Qan K, be DF, bes IK, no·s D, soffrais DF. 27) A ma dompna Elis F, d’Als AB. 28) adreich A, adreiz D, plazen F, adreg I. 29) Que·m IK, si’ab m- F. 30) Puois DK, Pos F, es D.

IV. 31) Qales F, vescomdal D, vetzcomdal IK. 32) Voill DIK, que·m IK, a DIK, estors ADIK. 33) golla F, e·l A, es IK. 34) Puois DIK, teing ma cairera F, charrera DIK. 35) Ni F. 36) Vas AF, Vers DIK, Rochachoart D, Rozacoart F, Rocachoart IK. 37) Al pel A, Als avinenz F, N’Aignes DK, N’Aigna I, que·m IK. 38) Qu’Iseutz A, Qe Syeuz D, Qe neus F, Que IK, Yseutz I, Yseuz K, domna DIK. 39) Q’en DK, Qe F, Qu’en I, fo FIK, toz D, mentaguda DFIK. 40) Non F, Ni·ls ai IK, tan DFIK, belz A, bell F.

V. 41) N’Audiarz DK, N’Audiaiz F. 42) Voill BDFIK, que·m IK, do dellas F, faichos IK. 43) Qi·eil A, Qe·l DF, Que·l IK, esteu ADIK, estei F, liasos DIK, lai jos F. 44) Qar F, entieira A, entiera D. 45) Q’ D, No·s soffrais F, Qu’a- no·us IK. 46) So prez ni volv’ F, ni·ls IK, em DIK. 47) Et a mon Bel-Oill F, mo Mieils A, Meillz-de-Be D, Mielz IK. 48) plazen cors benestan F, adreit DIK, presan DIK. 49) Don par ben F, que ADIK, veüda DIK, vezuda F. 50) faza IK.

VI. 51) E·N Faïda F, Faidid’ DIK, atrestal A. 52) Vuoill A, qe·m don sas d- F, em D. 53) E l’acoillir e·l r- F, genz respons D, gent IK. 54) presentera DIK, plazenteira F. 55) E so·n sais F. 56) Bel Seigner F, Moillos D, Moiols IK, vuoill A, que·m I. 57) De son plazen cors aitan F, gaesa D, gaiesa IK, bel gran DIK. 58) Son adreit parlar prezan F, sab D, saup IK, bel estan A. 59) Don es gen aperceubuda F, reconguda D. 60) E per tot recognuguda F, no·s D, no s’en IK, camja BD.

VII. 61) Belz A, Bel DFIK, Seingner I, ieu DIK, quier DIK. 62) qe D, fotz F, tan DFIK, enveios F. 63) D’aqestas AB, D’aquesta DIK, corn DF. 64) Q’una lecadeira F, lechadera DIK. 65) nas nais D. 66) manque à IK, mon cor F, tan DF, lechais A. 67) Mais AD, Mas FIK, vuoill A, voill DFIK. 68) Qe F, d’autra DIK. 69) midons IK, que·m I. 70) Puois DK, Pos F, sab IK, qe DF, tan DFIK.

E. 71) Papiols monn F. 73) Qu’ IK, Q’A- s’es desconuguda F. 74) Chai DIK, cazuda B.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI