Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Gouiran, Gérard.  L'amour et la guerre. L'œuvre de Bertran de Born. Aix-en-Provence: Université de Provence, 1985.

Édition revue et corrigée pour Corpus des Troubadours, 2012.

080,011- Bertran de Born

I. 1) Tortz Aa, Orz IK, Or d, gerras A, guerra e jois a. 2) Mi A, solian a. 3) E... e manque à IKd, cantador A. 4) lieis A, leis a, obezir Aa. 5) fon a, chantar IKd. 6) manque à A, E tot en lei a, Et on d. 7) Ve·us cum A, es com IKda, mon chan IKd, chanz a, s’es (es a) torneiatz Aa.

II. 8) Era s- tornatz A, azaut en amors a. 9) veires a, a v- d. 10) Chanssos pois A, Chanson IK, Chanzos a, bellazor Aa. 11) Plaz A, que AId, deia mon chant sofrir (chan sufrir a) Aa, mos chanz IK, mes chans d. 12) E mos Rasa A, E a, acordatz AIa. 13) manque à Aa. 14) Et d, non A, a Aa, negus IKd, comptatz d.

III. 15) menor A. 16) Mi A, car si (se a) Aa. 17) C’o mais lo tenra IKd, Qe mais lo tenrran a, seingnor I, segnor a. 18) Cill que deuran A, Cil qi degran a, qe·ill I, soi fei IKd, fieu a. 19) Pois venca lor affars auratz A, Pos vengutz lor avar auratz a, lor IK, Araz I. 20) manque à A, Ar es e- IKd, Apres s’e- a. 21) tolre son a, sos A, dreitz Aa, les trois dernières syllabes manquent à IKd, vas a.

IV. 22) Non a, envazidor A, accusador I, encuzador a. 23) S’ieu non vuoill A, S’ieu vol c’un a, c’us Ad, ric IKd, l’autr’ A, l’autres IKd, assir IKd. 24) Que mieills A, Qe miels a, poiran Aa, s’an p- IKd, vavassor A, valvazor a. 25) E AIa, chastellan A, castellans IKd, chastelanz a, lors jauzir a, gauzir A. 26) Car A, Qe a. 27) manque à A, qe a. 28) homs IKd, om a, gerra A, qe a, a p- IKd.

V. manque à a. 30) Car vuoill A, do IKd, gerra A. 31) appellarant sofridor A, apellaren I. 32) forssar e b- A. 33) Del don q- men IKd, mos A, uiatz I, uiiatz K. 34) manque à A, E far autre autrei IKd.

VI. 36) Pos no·m a, volon Aa, dreich A, dreitz IKd, dreg a. 37) Miei fraire ni mos p- sofrir A, ne negunz plaigz sufrir a, plaitz AIKd. 38) Ges per lezidors dobrador A, Per lezeros a, per lei eras IKd, doblador IKad. 39) S’ieu Aa, me IKd. 40) dui d, razonatz Aa. 41) Qu’il fant A, Q’il a, plaides d. 42) Maintas vetz Aa, ves I, c’om l’a p- IKd.

VII. 43) ieu a, hai A, tan IKd, d’e- IKad, enseignador A, enseingnador I. 44) mieils A, miels chauzir a, meil d. 45) Qan eu prend e tuoill A, Chant en pren e tol sai e cor (com d) IKd, prenc e toill a, sa Aa. 46) D’aels IKd, D’aqels qe a, qui non d, laisson Aa, guerir a. 47) Dizon A, Diz om qe truep a. 48) gerrei A. 49) Ditz hom aras q’ieu s- A, Ar d- IKd, ditz hom a, que I.

E. manque à Aa. 51) a lion ne rei I. 52) non d.

E’. manque à Aa. 53) e no manque à d. 54) Ab Felip c- IK, Ab trop F- d. 55) Qe·l d, fruir Joait IK, Joiait d.

 

Strophe VIII (des manuscrits Aa)

Texte de base : A.

 
E·l volpill de l’emperador
 
Volian Lombart envazir ;
 
E ja non laisson per paor
 
Sobre de Cremona bastir.
60
Que·l coms Raimons es sai honratz,
 
car ab lo rei
  S’es novellamen afiatz.

 

Traduction :

Les Lombards voulaient attaquer le lâche qu’est l’empereur ; et, par peur, ils ne permettent plus désormais de construire au-dessus de Crémone. Ici, le comte Raimon est honoré, car il a récemment conclu un accord avec le roi.

Variantes :

56) E Lombart a. 57) volpill d’envazir a. 58) Ni ja l- a. 60) Qe·l c- Raimonz a, onratz a. 62) S’es afiatz A.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI