Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Gouiran, Gérard.  L'amour et la guerre. L'œuvre de Bertran de Born. Aix-en-Provence: Université de Provence, 1985.

Édition revue et corrigée pour Corpus des Troubadours, 2012.

080,020- Bertran de Born

I. 1) serventes D, tarz DF. 2) Ans CE, Qu’ (Q’ K) enanz DIK, fas C, faz be F, los fatz IK, Faz D, ses DFIK, toz D, tortz IK, afans CE, affanz DFIK. 3) Tan sui suptils d’engeing et d’a- F, subtils C, soptils E, genhs CE, geinz D, genis K, arz DF, ma/rritz avec i exponctué dans I. 4) Quez (Per qu’ E) ieu n’ai pres aital e- CE, Que·m sai gardar de toz (-tz I) enganz DIK, Q’ades n’ai fait tan granz enanz F. 5) Et ai CE, Qe tan sai F, tan C. 6) Qe F, vec vos m’e- DIK, mi e- CE. 7) Que·l C, Qe·ill D, Que·ill E, Qe F, Que·il IK, ni·l CDIK, ni·ll E, rey C. 8) forfeiron CE, forferon DIK, forfaran F, rey C, rei DEFIK.

II. 9) Puois DK, Pos F, Pois I, mas CE, reys C, e lo IK, Richarz DF. 10) m’an CDEFIK, perdonatz CE, lurs CDEIK, mals CDEFIK, talans CE, talanz DFIK. 11) E mai C, Richartz ni N’Aguirans A, Guirautz ni·N Audoartz CE, N’Aimars DIK, N’Aicharz D, N’Amblarz F, N’Aychartz IK. 12) do C, treguas CEF, trevas DIK, Talairanz DK, Talaranz F, Tailaranz I. 13) Qe F. 14) No fas dreyt (Non fauc dreit E) ni tort CE, No·m D, Non renda mais F, Non lassarai IK. 15) Qi·s voilla·m plaidei F, guerrey C, guerrei DEIK. 16) Pus C, Puois DK, Pos EF, dey C.

III. 17) Tant sui fortz A, Puois DK, Tant EF, Pois I, sui fis F, qe fins es de t- D, fis es IK, deves CE, parz D, artz F. 18) Q’en A, mi·n sobra DIK, gerra·l p- A, guerra·l vans CE, guerra DF, de gerra manque à IK, panz DFIK. 19) Pustel’  C, Pustela E, Pustell’ F, Pustulla IK, l’uoill DK, l’oill I, huelh C, hueill E, oill F, qi D, qui·m p- F, parz DF, zipartz IK. 20) Puois (Pois I) eu (ieu K) m’o comencei DIK, Si ben eu commensei F, comensiey C, comensei E, enanz DFIK. 21) Per paz (patz IK) no·m c- DIK, Pas E, Ges no·m desconort F, a c- CE. 22) C’ DIK, Q’ab guerra·m cofort F, guerra CDEIK. 23) En nuill’autra lei F, Qu’ CEIK, eu DI, no IK, tenh C, tem DIK, tenc E, crey C. 24) Eu non voill ni crei F, ley C.

IV. 25) Eu non DF, Eu no·m IK, no·y guart C, gardi lo lundi ni marz D, gar FIK, dilus CF, di nimartz (-rz F) FIK. 26) setmana C, senmana E, semana F, ans ni mes A, anz DFIK. 27) Ni·n D, lays C, abrils IK, marz DF. 28) Qu’ CDEIK, Qe n- F, eu DIK, no C, serqe D, cerqe F, serque IK, com DEIK, con F, venha C, venga DIK, vengua E, danz DFIK. 29) selhs qui·m C, cels DF, sels que·m E, cel IK, qui m’an DIK, fan CEF. 30) Mas ja per nuill sort A, E CDEF, ja us CE, jab mi DIK, ja mi F. 31) No·y C, No·i E, No conqeran rei F, conqerran D, conqueran K, trey C. 32) prez DF, correy C, corei F.

V. 33) Quals C, Cals que·s E, Qui qe F, Qui·s (Si·s D) vol DIK, sos CDEFIK, bels DIK, yssartz C, essarz D, izartz E, eissarz F, escartz IK. 34) Ieu CE, Q’eu D, Qu’eu IK, m’en CDEFIK, suy C, soi EK, mes totz (tos C, toz D) temps CDIK, tos tems E, mes manque à E, granz DFIK. 35) Com DEFIK, puesc’ CE, puosc’ D, pousca F, cairellz F, o C, darz DF. 36) aubercx E, ausbercs F, aubers K, branz FIK. 37) Qu’ab aysso·m C, Ab isso·m F, aiso·m DEIK, cofort CE. 38) E F, trac CE, tenc DIK. 39) Gerra A, torney C. 40) et F, domney C, domnei DIK.

VI. 41) tan CEF, gualarz C, gaillartz AE, gaillarz F, gainatz IK. 42) Que CE, Qe F, Q’el D, ma t- DIK, las terras E, a sos IK, sos D, enfanz DFIK. 43) Ez F, ieu CE, vuelh lui C, darai l’en DIK, vueill (voill F) l’en EF, tan CDEF, suy guartz C, soi EIK, garz D, gart IK. 44) Pueys C, Puois DK, Pueis E, Pos FI, que (qe DF) mals es CDEFIK, Bertranz DFIK. 45) Quar (Qar F) tot non lo·y (no lo E, noillo F) p- CEF, Tant c’a malvatz (malvaz D) p- DIK, port CDEFIK. 46) Mas a m- CEF, N’auran la lur (lor D) sort DIK, malvat C, malvais E. 47) Eu lo li a- DIK, Venrai fe qe·us dei F, autrey C. 48) Ans CE, Qals DF, Quals IK, qu’ab C, q’ab F, plaidey C, guerrei F.

E. 49) manque à F, Ja mais CE, cal cal D. 50) manque à F, No fas CE, Mas I, dreit CDEIK. Ici CE répètent les vers 15-16 : Qui·s vol m’en guerrei (-y C) Pos (-us C) aver lo dei (-y C). 51) Lo j- CEF, Que·l DIK, jutjamen E, juzamen F, jugamen I, crey C. 52) De CDEIK, mos senhe·l rey C, seingnor D, senhor E.

 

On trouve dans le Frammento Romegialli quelques bribes de la chanson : 1) Ges de fa...ventes n...tartz. 2) Q’e...los fas ses...afanz. 3) T...sotils mos...e m(a)rtz. 4) Qe...sai guard...totz engans. 5) E sai tant de sor... 6) ...es... 7) ...conte ni·l rei. 8) No... 27) ...per abri... 28) ...co venga... 30) ...j’ab mi per... 32) ...d’un c(orr)e... 49) No·m ca... 51)... ni tor... 53) Mon sei...

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI