Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Gouiran, Gérard.  L'amour et la guerre. L'œuvre de Bertran de Born. Aix-en-Provence: Université de Provence, 1985.

Édition revue et corrigée pour Corpus des Troubadours, 2012.

080,039- Bertran de Born

I. 1) Seingner DIK. 2) falia DIK. 3) Quar IK, ausatz A, auses DIK. 4) Puois DIK. 6) de manque à IK, Cataloingna D. 7) n’ai eu IK, vergoingna DI. 8) Quar IK, fezes faidiar D, laisses IK.

II. 9) druz no·ns D, no·s IK. 10) mesatge·l D, message·l I. 11) qe·s D. 12) que·s DIK. 13) no IK, sabon D, afar DI. 14) besoingna DI. 15) qe D, loigna A, joingna DI, jogna K. 16) qe no·s DIK.

III. 17) E manque à D, quan I, vis DIK, nostre IK, jutglar I, juglar K. 18) Qe D, leis DIK. 19) degraz D. 20) Qu’ie·us I, Que·us K. 21) S’acses D, d’amar DIK. 22) Beira A, Bera DIK, Dardoingna D, Dordoingna I. 23) dara D, soingna DIK. 24) menbrar IK.

IV. 25) podez D. 26) ver DIK, q’eu disia D. 27) Qe no·i D, no IK. 29) an DIK, conssirar IK. 30) que IK, loingna D, longna IK. 31) Q’eu DI, Qu’ieu K, no IK, voill D, voil IK, Bergoingna DI. 32) Ses DIK, ses DIK, cellar DK.

V. 33) Q’eu D, Qu’eu I, Qu’ieu K, ja no voill e- DIK. 35) que·m IK. 36) Nuillz D, Nuls IK, villania D. 37) rir’ DIK. 38) qe D, somoingna DI. 39) Q’eu D, non IK, Gascoingna DI, Gascoina K. 40) Bertaingna DI, Bertaigna K, chapdelar D, capdelar K.

VI. 41) chan DIK, N’Aemar DIK. 42) Qi D. 43) vostre seingner DIK. 45) Tan D, gent IK, domneiar DIK. 46) Qe D, no·s DIK, ni·s broigna AD, s’enbroingna I, s’enbroigna K. 47) menassa an D, resoingna DI, resoigna K. 48) Lemozin A, Limozi D, Limog’ I.

E. 49) no·is loigna A, no·s loingna D, s’esloingna I. 50) Pietau D, aura manque à A, Gascoingna DIK. 51) non DIK, domneiar DIK.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI