Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Gouiran, Gérard.  L'amour et la guerre. L'œuvre de Bertran de Born. Aix-en-Provence: Université de Provence, 1985.

Édition revue et corrigée pour Corpus des Troubadours, 2012.

080,036- Bertran de Born

I. 1) Passa A, se CDIK, premier DM. 2) qe DK, quez M, an CDIKM, parllada M. 3) senhor C, seingnor DIK, seinhor M, e·l CIKM, e·ill D, mainaider DIK, mainader M. 4) E·ls baros d’est’e- C, E·ill D, E·l IKM, econtrada M. 5) S’els an fag C, S’ill an fag M, fan DIK, nos K, passada CM. 6) Ez ieu qual M, hieu qual C, mer DIK. 7) Qe DM, gerra en M.

II. 8) Totz temps C, Cad’an me DIK, Ades M, laisson CIK, laison D, leisson M, deirer DIK. 9) Quan CK, Pos M, m’an CDIKM. 10) seinhor e·l mainader M, lanier C, lainer K. 11) E C, Puois DK, Qan M, quan CI, qe an m- D, qan K, m’an ma terr’aermada DIKM, lur patz es parlada C. 12) Ni m’an ma terr’a- C, E IK, Es a- ez M, e a- D, abrazada CM. 13) Dizon silh C, Dison cel DIK, Disson cill de Salavier M, del CDIK, Columbier D, Colonbier K. 14) Que C, Qu’en IKM, prenga DIK, dreg C, dreiz D, dretz IK, drech M.

III. 15) fom CM, som DIK, tal trenta C, tal (tall M) .xxx. DIKM, guerrier CI, guerrer K, garrier M. 16) Quascus C, Chascuns DK, ab CDIKM, chapa M. 17) Tug C, Tuit DIK, Tut M, senhor C, seingnor DIK, seinhor M, parsoner IKM. 18) Ab M, nom C, guerra CIK, finada C. 19) Qu’anc CIK, Q’anc DM, aguem C, trobem M, denairada CM, denerada D, dinerada IK. 20) Al comte Karl’a m- C, Ans IKM, als colps DIK, le coms qar n’a M, qanc ac D, quan es IK. 21) A C, An DIK, N’a sa compainha cobrada M, correilla D, querrela C, querrella IK.

IV. 22) Huey mai C, Qui mai DIK, Huei mais M, porter DIK, porterier M. 23) Quar C, Qe D, E M, tenran CDIKM, seirada DIK. 24) arcbalhestier C, arbalester DIK, arbalastier M. 25) Que CIKM, Qe D, paz DM, s’es encontrada CM. 26) Qu’om C, lur M, daria I, daria où le i est exponctué K, sodada M. 27) Ans C, Anz M, Et DIK, can CM, qain D, aisi·l IK, lebrer DIK.

V. 29) falco IK, gruer ADIKM, cruier C. 30) Loire CM, Cors D, Lors IK, ab t- M, tabor CM, coirada C, encurada D, curada M. 31) E CM, brachet DM, e CM, e·ill D, e·l IK, liamer ADIKM, liannier C. 32) e s- CDIK, sageta C, sagita DK, sagitta I. 33) E gantz e capa forada M, Ganacha e capa C, Garnacha largua fourada D, Guarnacha l- foudrada IK. 34) Ez M, ozas de Salabier C, la S- M, Salaver DIK. 35) Seran CDIK, Er le miels de sa masnada M, mai DIK, lur C.

VI. 36) Estat C, Cercat IK, Agutz sui en M, part C, de DIK. 37) E de sa M, sai en C. 38) Qe D, E no·i trueb M, no·y truep C. 39) Qu’aya proez’ C, Aia proessa DIK, Q’aia valor M. 40) Quez en C, Qu’el IK, Qe non sia mie M, mieg DIK, no CIK, sie oschada IK. 41) fracha CDM, fratsa IK, daus C, en DIKM, lor IK, un qarterier M. 42) mas CM, un DIM, .I. K, non M, mi CDIKM.

E. manque à CM. 43) Bona domna DIK, quier DIK. 44) Qe D, desiranda K. 45) Qe D, m’an DIK, cossirer D, desirer IK. 46) Avinenz D, Avinen IK, domna DK, presada IK.

E”. manque à M. 47) Tenpres A, Tempre·l C, Tempres DIK, genser CDIK. 48) Per cui hieu sui m- C, so IK, mesager D, messagier IK. 49) nom IK, rason DIK, encelada D, cellada IK.

 

Envoi n° 3 (du manuscrit M)

50
Papiol, ten drech sentier,
 
Non temas ven ni gelada ;
 
Digas mi a mon Rainier
  Qe sa proesa m’agrada.

 

Traduction :

Papiol, suis tout droit ton chemin, ne crains ni vent ni gelée ; dis de ma part à mon Rainier que sa prouesse me plaît.

Variantes :

50) Paviol. 52) Rainer.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI