Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Betti, Maria Pia.  Le Tenzoni del Trovatore Guiraut Riquier. "Studi Mediolatini e Volgare", 44 (1998), pp. 7-193.

248,014=141,001- Guiraut Riquier

3 que per ] per que   9 Guiraut ].Gr.   25 Guiraut ].Gr.   30 <E>ro<d>s ] Irops   33 parlat val ] parlat ne val   44 veram<e>ns ] veramins   46 Guiraut ].Gr.   49 Peire ] sier Peire   51 p<a>rtida ] pertida   52 <c’>arma s'en de<s>abrida ] darman sen de cabrida

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI