Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Gouiran, Gérard.  L'amour et la guerre. L'œuvre de Bertran de Born. Aix-en-Provence: Université de Provence, 1985.

Édition revue et corrigée pour Corpus des Troubadours, 2012.

080,002- Bertran de Born

I. (1) Dc ne possède que le premier vers de cette strophe. 1) E : Al do... ter..., Em n- a, dous (dolz F, douç N) nou (nueu N) CFIKN, douz termin nou b- Dc, dous D, dols a, termeni C. 2) E : ... sesta, ves la sesta C. 3) E : Del..., Del novelh (novel a) Ca, nous nous t- A, nou N, senz c- a. 4) E : ... la sazos e..., Quan CIKa, Qan D, E l- F, can N, sasos DIK, saçon N, saizos a. 5) E : ...e val mais, E manque à C, covinens C, covinenz a, avinenz DFIK, avinenç N. 6) coupé dans E, Quasqus degr’e- C, E chascus deu e- a, Ben deuri’ on F, E N, deuri’a- DIKN, guays C. 7) E : E mager..., mager Ca, meiller DFIK, mieller N, solaz et a F, sabors DIKN, m’atrays C, mi DIKNa, ha D.

II. 8) E : Per que·m..., Era·m p- a, que·m CIKN, peza Ca, peça N, car mon estanc Dc, quar CIK, qar Fa. 9) E : ...vei la festa, Quar C, Qu’eu DIN, Q’eu DcFa, Qu’ieu K, no CDDc, vey C, penz a. 10) E : ...ta, Q’us CDcFa, C’uns DIK, sojorns D, sojornz IK, sojonrs N, sol a, jornz Dc, jorn Fa, me D, senbla Dc, trentra DIK. 11) E : Per una ..., promesa DF. 12) E : ... temors et esg..., Dont a, sors CDIKa, sorz F, sor N, temors e glays C, trebaillz DcF, trebails IK, trebols N, trentols a, ez Dc. 13) E : ... Doais, Qu’eu a, no CDDcF, vuelh C, voill DDcFI, voil KN, vol a, meus DcFa, Doays C, Roais Dc. 14) E : Ses la..., Ces N, Senz a, sa sospeysso C, sospeissos D, sospeison DcI, sospeison K, sospeiçon N, del DIK, Cambrays C, Cabrais F, Canbrais IKN, Chambrais a.

III. manque à CDcEa. 15) Postell’ DIKN, Pustell’ F, oill DF, oil IKN, o DIK, cran K, tranc N. 16) Qe F, mas I, l’an A, lui N. 17) Per F, sa FN, malvestaz D, malvestat F, malvestatz IK, malvestaç maventa N. 18) No D, Non N, No·l FIK, messios F. 19) sojons D, sojornz F, sojorn N. 20) Tan DFIKN, corn DF, con IKN, guerr’e DFIKN, trebaill DFIKN. 21) seingner I, seingnor de Canbrais N.

IV. 22) Et CE, no·l C, no·ill vic F, no DE, vi CDDc-EI-KN, bras CIKN, braz DDcF, franc a. 23) Trencat CDDca, Traucat EF, troncat IKN, camba CDEFIKa. 24) Feritz a, playa CN, plagua E, plaga F. 25) en g- C, a g- N, gran CDEIKN, grand manque à F, grant a, en g- C. 26) No fon aiost massais a, vi CDDcEIKN, hom ni en assais C, ha Rohom E, Roan D, Rom IK, Rrohon N, assais D, assas N, azais Dc. 27) menbres Dc, membre EN, membri F, q’om CDcF, qant a, retrays C. 28) Qu’ IK, C’ EN, scut F, lanssa D, lança N, lanza a, no CDc, frays C.

V. 29) Guerra CDDcEFIK, Guerras senz a, fuec CDcENa, senz a. 30) Derrei D, rei manque à C, o C, ho E, pozesta C, poestat Ea, podesta F. 31) Q’us Ca, C’uns E, coms CDDcEFIKa, diz a. 33) Que CE, Q’el DDcF, Q’anc a, pueys C, pueis EN, puois DIK, se CDDcEFIKa, si manque à N, sejorn Fa, s’engrays C, engrais EN. 34) E manque à D, jovens CE, jovenz N, que CE, qe De, guerra CDEFIKa, guera Dc, no DcF, pays C 35) Endeven C, Esdeve E, N’esdevent N, Esdeve a, leu manque à D, luc a, gras A, flacx CE, flac Dc, savays C.

VI. manque à Dca. 36) Reys frances C, Rei dels Frances E, Rei de Frans’ N, Fransa F, Francha IK, hie·us C, ie·us EIKN, teing F, tenc manque à N. 37) Pus (Pos E) a tort vos fai hom (om E) q- CE, Qar F, om D, cors IK, non AIK, no N, questa CEIKN. 38) Guiza CE, Guiorz D, Guizort F, Guiortz no·s IK, Giortç mos N, non C, prezenta CE. 39) Pas DIKN, Paz F, ne DIKN, fis que·us CE, fi N, qe DF, sta N. 40) Qu’ab (C’ab E) lui es l- CE, E vos es l- F, Et D, E I, A N, guerr’ CEN, guerra FIK, pays C. 41) manque à a, E ja entro CE, que C, qu’el E, q’om si eslas F, s’e- CE. 42) manque à a, Lo reis (-ys C) on p- CE, es tot pretç N, prez DF, non er (es C) CE, fis DFN, verays C.

VII. manque à Dc. 43) Gens IK, d’Oc-e-No no mi CE, No FIK. 44) Qu’ieu CEK, Q’eu DFa, be Ea, qu’en CEIN, luy C, lei E, leis a, no FIK. 45) guerra CDEFIKNa, no CDFIK, ss’a- C. 46) Qu’anc CIK, Q’anc DFa, paz DFa, pas ne fi N, fins IK, si a, no·lh C, no·ill D, non E, no·l IKN, fo DEFa. 47) voluntiers CDFIK, volentiers N, trays C. 48) manque à N, non manque à C, no fez DF, fes CEIKa, coita E, chocha D, cocha FIKa, assays C, essais Ea, asais F. 49) manque à N, A p- E, gent C, genz DIK, gen E, gente F, gentz a, et FIKa, a Ea, grant a, fays C.

E. manque à DcN. 50) reys C, Phelips DF, Felip a, pays C. 51) E : Plus que·l..., qe·l D, qe F, bos Fa, homs F, Talantais AIKa, Carentrais C, Talentais D.

E’. manque à DcN. 52) E : ... s, No CDF, No·m a, guerra CDFIK, guerras a, mays C. 53) E : que no ..., Non vol negus de los A- a, Qe (Que C) no vol (fai C) negus d- CF, qe n- fez D, fes us IK, Alguays C, Agais I.

 

Note:

(1) Lorsqu’un vers de E est mutilé, je cite systématiquement ce qu’ il en reste. ()

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI