Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Boni, Marco.  Sordello, Le poesie. Nuova edizione critica con studio introduttivo, traduzioni, note e glossario. Bologna: Palmaverde, 1954.

437,002- Sordel

1-4. In C si legge ora soltanto ... nt ses plus ... u hom quan ... iauzens ... autre uiu ... nos deu ui... pellar per ... ieu mesfors ... uiure de de... ys plus coratjosamens.

1. Aitan Dc I K M R e; - pus R; - uieu R (2 volte); - homo Da, on I K; - con M, com e, cant R; - uiou I; - chauzenz I K, iauzentz M.   2. uiures I K, uieure R.   3. per qu’ieu] persso Dc, perso F, perzo I K; - mesfortz I K M; - uieure R.   4. per] de R; - lei Dc F M; - plus] tan M, pus R; - coragos amenz Dc, coraiossemenz I, coraiosemenz K, coraiosamenz F M.   5. serui R; - q’ieu] cuy C, qeu Dc F K, queu I; - homs I K; - qui Dc K, qi M; - uieu R.   6. No Dc R, nom I K; - pod M; - far de cor R; - bons I K; - fatz I K M.   7. doncx] Don nos I K; - merce R, merse e; - si·m] se mi e; - fa e; - li M; - pus R.   8. uieure R; - iazen Dc, iauzen K F, iausen M e; - pois Dc, pos I K M, por R; - al M; - no·m] mon Dc.

9. Tan I K M, Can R; - pens I K M R e; - leis I K M e; - tant e; - coralmen R.   10. noig I K, nueg R; - tem mi] temps mi C, lem men I K, temi R, tem qe M; - failla p. I K, failla el p. M, falhir al pessar R, failla ’l pensar e.   11. beutatz R; - ni] asi R.   12. qeill M, que ill e; - deu hom R.   13. La I; - pus R; - prezatz I K, presan M; - enaissi] tot aissi I K M; - es] mes R.   14. dreitz I K, dretz M e; - son R; - ien R.   15. pros] pus R; - em R; - pres R, prez M; - con I K M e, com R; - la naus I K, la nau M R; - en] que R.   16. la tramontana] tresmontana C [om. la], la tramontan I K, li tramontana M, la trasmontana R; - fer M, sertz R; - e·lh] el I K M R e; - casamida I, camida K con rasovrapposto, caramita R.

17. pos I K M e, por R, pueis e; - guida·l] guida C e, guidar R; - ferme stella I K, ferm lestela C R e; - luzen R.   18. naug I K; - qi M; - uau I K; - per la] pe lo C, per lo R, en la I K.   19. Bem I K R; - mi] om. in R; - cil ... sembla] per semblan dreg C e, ssil quel senbla (sembla) I K, lieys que sembla me R.   20. qem M; - mar] nau R; - fui I, soi R; - luy R, leis I K M e; - perfondamenz (-entz M) I K M e, preondamens R.   21. Tan I K M e; - esvaratz] eyssarratz C, es ueratz I K, es uarratz R; - destretz R; - esbaytz C, esuaitz M.   22. Qiei K, qie M, quien R, Quieu e; - serari M (la r sembra però cancellata con un trattino); - qe·i ... mortz] don cug murir C; - que] queu I K; - n hiesc’] nese I K, neisca M, n’eisca e, spazio bianco in R; - e peritz] o peritz C, esperitz I K, e fenitz M, Lo fenitz R, ‘fenitz e.   23. si] Sinz I K; - secort C, socor I K R; - quar] qieu M e; - nom I K; -trob I K, trueb M e; - esida I K, isida M e.   24. gat I K M e; - pon I K; - garida I K M.

25. duras R; - lonc R; - chauzimen R, chauzimentz M.   26. Mi I K M R; - fai M R; morir I K M e.   27. eu I K; - non M R, nom I K; - puosc I K; - sens I K; - uiu M e, uieu R.   28-35. In C non si leggono più, per la citata ablazione dell’iniziale, che le seguenti parole o frammenti di parole: quenquier siruen ab dez ... iorn mil ... tan mi de ... feritz ... al ... mes ayzi ... tot enai .., Doncx q ... zir talens ... en nulh f ... per mal q ...   28. qu’ie·l] quil I K; - quer K, qer M; - qu’ ... quier] C’anquer e; - amand seruent M, sirvent e (om. aman); - ab tal turmenz I K, am tals turmenz M, am mays aitals turmens e. In R l’intero verso è que aten de lieis ab deziran cossir.   29. ior M; - ues I K; - mil vez] mezeis R; - uolgra R; - finitz e.   30. Tant e; - me I K R; - destraing I K; - le M; - dart R; - dun M; - soi R e.   31. per] si R, om. in e; - qe·l] aquel I, que la e; - mortz] a mortz (amorz) I K, mort R, mors e; - aissida I K, asida M, abaida R.   32. il] ill K M e; - uos R; - eissamen] isamen M e, enaisi R.

33. Lais F; - aurir I K; - don ... talens] per quel pren de mi aussir talan R.   34. Puos K, pus R, Pueis e; - q’] om. in F I K, que R e; - ill] illi con i cancellato da un trattino I, il F M, om. R e; - pod M; - nul F, un R; - forfait F e, forfaitz I K, forfag R.   35. e ja] ni pos F I K, ni R, et ia e; - per] per nulh R; - sacha M e.   36. Nom I K; - posc F K, puesc M e; - lei F M e, lieis R; - armar M (col primo r espunto), amanz I K, amans R; - partenz F I K, partentz M, manca in R (spazio bianco); - l’intero verso in C suona no men partrai tant li suy ben uolens.   37. que·lh] que I K, quel R; - ni·l me] ni lom F R; - me] mi I K; - diz F; - l’intero verso in M e suona E doncs per qe (que) mi fai mal ni mei ditz.   38. Caisil I; - quieu suy sos homs e iuratz e pleuitz C, queiel soi sieus autreyatz R [om. e pleuitz], Quieu soi sos hom iuratz e plevitz e.   39. Q’enans] C’ans me e; - m’arma] larma C R e; - cor R.   40. Qeu F, Queu I K; - tam K.

41. Na grazida C R; - domna I K, donna M e, dona R; - di e; - prez M, preitz R; - rassitz I K, om. in R (spazio bianco).   42. dopo cor R agg. e; - fatz I K M R.   43. suy ... totz] suy ieu uostre C, uostre soi ieu R; - etz] e con trattino sovrapposto I, est K, es M e; - mielz I K; - la ... aybida] la plus grazida e.   44. neta] doussa C, Nentre ia I K, E tan e (e om. e); - plazentz M, plazen R; - suau R; - et yssernida] edesseruida I K, e ien noyrida R; - suau et yss.] e de bos faitz complida e.

45. Per ... merce] Merce aiatz de me C, merce uos clam bona R; - merces I K; - domna I K, donna M e, dona R; - grassida I K.   46. de ... ma] quar en uos es ema C, car uos es e ma R; - me] mi M e; - mort R.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI