Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Dejeanne, Jean Marie Lucien.  Poésies complètes du troubadour Marcabru. Toulouse: Édouard Privat, 1909.

293,004- Marcabru

1 Na comenz, a iuernailh, A inuernaill. — 2 AK plouen, IKN glan dur, a glandus. — 3 I segaill, KN sesgail, a ses gailh. — 4 IK proessa q. n. tresail, a tressailh. — 5 IK amanoiz. — 6 N cum] con, AI erbutz, K herbuz.

7 AIK quecs] que, IK si plaing, N se plagn. — 8 IK Cant ue lo, Na Can uel. Dans IKNa frei manque. — 10 IK manque. A Qeis auila, N bargang, a bargain. — 11 A uestutz, N Quen esteu qui non es uestiz, K uestiz. — 12 KN nuz.

13 N Aquest, IKNa fan, IK atay, N atai, a ataing. — 14 AN pagut, a A. s. cal sen. — 16 A sove·l] seue, IK En lor ne s., a E lor uiene. — 17 K acrupiz, N acrupitz, a sentos acropiz. — 18 A lagz] lonc, IK loncs, N long, IK no fon ueus (K uehuz), N non fo ueus, a non son ueutz.

19 N Iouens. — 20 N maluestit deseubutz, a Va per mal uestiz deseubutz. — 22 AIK De so, N De zo, a esais an coguan. — 23 I Fairem, IKNa fluritz. — 24 K bruz, N brugs, a M. l. rem a l. g. e. brugz.

25 N Cil, a Sil, IK a. lignatge, N lusage, IK de gosson, Na gozo. — 26 K luz, N Q. diz can s. alautz. — 27 IK maion, a saia m. — 28 IK Pois, N Puis cant, a Pueis cant, IK somon. — 30 A anc] ni, IKN non fon, K dolaz, N fust, a futz.

31 Na Moilleratz. — 33 IK Que u. cofaon. — 34 IK se bornent à camiat con, N E son manque, Na li coing. — 35 A astrobauditz, INa acropanditz, K acropandiz, a afrobanditz, N afropbanditz. — 36 IK appellon, N apellon, a apelon, K cornuz.

VI bis (dans Na seulement) :

Pos vei que d'ambas las partz nems
Bauzatz per lauzengiers becutz
          An pur' ensems;
Mas mai non pud la merd' e·l fems,
Qu'en la sim [et] en la raïtz
Vei c' avolez' a cos enclutz.

1 N Vos v. q. d. l. paiz n., a nems] nom. — 3 N An pur esens, a an pur ensemps. — 4 N n. posc lamer del feras, a non puesc la mer del feims. — 5 N Quen la sima en la raiz, a qen la sima en la raitz. — 6 N V. lauoleza co eclutz, a cauoleza coeclutz.

VII. Cette strophe manque dans IKN.

37 a Lo p. d. bo. — 38 a Dauas on que. — 39 a An m. — 40 a E. i. ei lor o a. — 41 a Per zo car ies iois iauzitz. — 42 a Daqels e donar mantengutz.

43 IKN Catort et adret, (K dreit), N dreg, uan dessus, a Car tort adreis uan desus. — 44 IK Per iouen queis e, Na Per iouens (a iouenz) ques. — 45 IKNa Lo mais el plus.

46 A troba q., IK Capenas a queis g., N A p. ad ques g., a A p. a de qes g. — 47 IK C. a uestut, Na uestit, Na dauolcritz. — 48 A Un p. u. bous, IKNa De mil de bos, IK quen agutz, Na quen a agutz.

 

   
A
 
IKNa
IX
 
Poissas non es poestatz pros
 
Poestatz non pot esser pros
 
50
Qan non sap garir dels sanglutz
 
Qui noi·s sap guerrir de sanglutz
   
          Ni d'una tos
 
          O d'una tos.
   
C’om fai, cainz regardara nos?
 
Li orfanel van garaingnos
   
Donas, si Marcabrus o ditz
 
Segon so que Marcabrus ditz
    Desanat li gran los menutz.   Trian los grans mest los menutz.
         
X
55
En Castell 'e vas Portegau
 
En Castell 'et en Portegal
   
On anc no fo trames salutz
 
Non trametrai autras salutz,
   
          E Dieus los sau !
 
          Mas Dieus los sal !
   
E vas Barcelon 'atretau ;
 
Et en Barselon 'atretal
   
Puois lo Peitavis m'es faillitz
 
. . . . . . . . . . . . . . . . .
 
60
Serai mai cum Artur perdutz.   E neis la valor son perdutz.
         
     
XI  
En Gascoingna, sai, ves Orsaut,
       
Me dizo qu'en creis uns petitz,
        O·m trobarez s'ieu sui perdutz.

 

Texte de A. — 52 A cum]; corr. com. — 54 Desanat; corr. Desanan (?).

Texte de IKNa. — 49 N Pozestat, a Pozestatz. — 50 N Ni mos s., a Si non s. guerir, IKNa dun sanglot. — 52 K garaignos, Na guarannos. — 53 Na S. zo, a Marchabrus, K diz.

55 a Castela, en Portegal. — 56 N Non, a Voil, Na trametre aquestes, (a aqestas). — 58 IN barsalona, IKNa atretal. — 59 manque dans IKNa.

61 N guascogna, a gascognha, Na ves] uas. — 62 Na dizon, Na petitz manque. — 63 Na On trobaresc, (a torobaresc), se soi p.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI