Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Dejeanne, Jean Marie Lucien.  Poésies complètes du troubadour Marcabru. Toulouse: Édouard Privat, 1909.

293,011- Marcabru

1 CR Belh, M qan li rana, R can la rayna canta, a quant la raina.— 2 C sucx, R suc pueya, a fuecx. — 3 C fuelhs, rusca] brusca, R Aysi quel flor el fuelh e la busca, a P. q. flors e fueilla busca. — 4 CR frug, R reuieu per l. p. — 5 CR rossinhol, a rossinols, C brama] clama. — 6 R ca de ioy, CR conquiza, a qa de ioi conqiza.— 7 C Plens dorguelh quar, R Ples derg., M il, R illh. n. sent, a Plen dergueil. — 8 C glatz ni biza, R Glaz ni vent ni freg ni b., a Neu ni gel ni freig ni biza.

9 R Non] Nous, Ma N. auz (M ço q., a zo qi) matalenta. — 10 C sai cuscha, M chusca, a qes fan cuscha. — 11 C Qui m., R Cuy malvestat, a Qe maluestat frang, Ca fruscha, M pren e f. — 12 C truep, M mil] m., MR quaranta] XL, R Quentrels, a Qentels m. n. trop q. — 13 Ca Daquelh que (a qe), R Del cals del que pretz ama. — 14 C castelh, R castel, M chastell l. azisa, a chastel.— 15 C E t. li, M ab] a, R E t. li ab peyriers, a E foron be mila cen. — 16 C P. selhs, M Peires, R Sels que lan defors assiza, a Cil qi lan dentor creisa.

17 M P. es le, R P. del castel en la sala, a P. el chastels e la sala. — 18 M Mais qen l. t. e la trilha, R Fors de la tor en lartilha, a Mas can la tor es antilla. — 19 M En cui iois e merauilha, R On ioys e jouens essibla, a E iois e iouenz sailla. — 20 M S. iuiat, R jutjatz, a Son uiriatz a penna m. — 21 M flamma, R Cus quecx c. foc, a foc. — 22 M Uiainz, R Via ins e s. priza, a Uia dinz. — 23 R ioy, a Degollem. — 24 R ausiza, a auciza.

25 R A senhors mot es gran tala, a Ai segnor con es grans t. — 26 R filh e s. filha, a s. m. senz f. o senz f. — 27 a Reteignan p. merauillia. — 29 R Car d. p. arbres gran r., a Que de pauc aures gran r. — 30 M Qan longa, R Can bona ponhies meza, a Quan b. pugna es miza. — 31 a Per qe. — 32 R La flor, a La flors, R a. la remiza, a apres la ceniza.

33 C No uuelh, R No faray, a Non uoil f. p. longua. — 34 R Per res de la franca. — 35 R Que no pot guerir ni auza. — 36 C recluz, R met] rent, a Sis met en recluzogna. — 37 C Oc e quascus la desrama, R Car us cascus la desr., a chascus la fier e d. — 38 C E l. dens l. f. el briza, R El fer e las dens li briza, a E l. denz li frang e briza, M briça. — 39 C E nol truep mas un p., R Qieu nol sai mas un p., a E noi troba mais un paren. — 40 C portogual, R portagal, a partegal.

41 C Ducx er reys, R rey, a Ben crei senes messonza. — 42 C Lan, R premier l. bocca, a Lhan primer la bocha clauza. — 43 C Quelhs, R Que de pauc fag fa g. n. — 44 C Quar donar, R Et honor es lur u., a Car donar lur f. u. — 45 M faillal t., R que] quel f. t., a qecs qeil la trama. — 46 M lurs, C P. q. lur cort, R Que ja lur cort non er viza, a Per qen, le reste du vers manque. — 47 R Copas ni enaps, a Copa ni enaps, CM enap. — 48 C Mantelh uair ni pena uaire, R Mantel uair, a Mantel uars ni pena griza.

49 M Moilheratz qautrui c. g., C M. qui lautruy, R M. que lautruy. — 50 C Pot ben s. q. sieus pescha, M B. po s. qel sieu p., R pesca, a Pot ben s. quel seus pescha. — 51 C E m. quon, R E m. so com li mesca, a E m. qe hom li mesca. — 52 C E quab eys son f. l. b., R E cuelh lo f. don se b., a Et ab eis so fust l. b. — 53 C Et elh fai t. s. s. c., R E fara t., a E fa i. t. — 54 C Que ben es egual d., R Car si es razon d., a Qe ben egal deuiza. — 55 C Quar qui car, M Car deu comprar qui (M qi) car ben, R Que qui car compra car ven, a Quant qi c. — 56 CM Asegon, C ley, R segon la razon de p., a Ar segon.

57 CM Daissi, a Di qi, R nays, Ra lauol b. — 58 R (sic) Lavol vieus cuy mortz descrescha, a Ric uiu mortz que deus descresca, M descresa. — 59 C manque, M condug] conseilh, R Cus no fay condug ni trescha, a Cus non fai solatz ni resca. — 60 R Noy s. l. p., a No sia la segna plata. — 61 C Sel qui la mainada fama, M C. qe la maluaza fama, R Sel que sa maznada flama, a Cel qi sa maisnade fama. — 62 C Cist uiest, R E viest la blanca camia. — 63 C E f. s. senhor ualen, R E fay so, a E f. son segnor suffren. — 64 C Ni de si d., R Don ten, a E t. si d. a guiza.

65 C Alegret folh, R Nalegret fol per cal g., a Alegret fols es en qual g. — 66 R Vols far de nessi valen. — 67 C gonelha camiza, R E de gonela camiia, a Ni de gonella camiza.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI