Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Appel, Carl.  Bernart von Ventadorn, seine Lieder, mit Einleitung und Glossar. Halle a. S.: Verlag von Max Niemeyer, 1915.

070,008- Bernart de Ventadorn

I. 1. Aj quantas ; chasos N   2. tan(t) ANR, tanz DIK, quan ; bon mot AIK, bos motz (mos) DN, bo(n)s uers CR ; aurai] autret ei D   3. ja fehlt D ; non me meser D, no mera IK, non meçer N   4. sieu (si C) saubes (saubet N) ACDIKN, sim pesses R   5. Qui IK   6. quieus AIK   7. nous ADN, no CIKR ; metz AC, mes DIKNR   8. Eu] a R

II. 9. chansos I   10. Mer estat d. C   11. mestera ADIKN, mestaua CR   13. E ; amor R   14. Es ; sobrad(a) e uencuda ACDIKN, forsa defenduda R   15. nol m. ; Som alhors son cor no m. C   16. O aillors (O en als C) no met sa c. ACDIKN, Si calhors meta sa c. R

III. fehlt C   17. Las eras R   18. de m. FIK   19. Dira e desmai ma traich A, Gitat (Guitat D) ma dir e desmaich (-ag, -ai, -aig) DFIKN, Tot ma estort son agag R   20. De ; amors I   21. De ADFIKN, Ab ; poi fai men f. F, peizon em f. IK, paysson en f. R   22. qui ma D, qem ha F   23. Et anc de pueys laic ; ueuda D, uezuda IKR, ueçuda N   24. aic ; No magui D

IV. 25. Ben a fag ; amor N   26. Que CR ; atraich ACDIKN, pertrag R   28. aquist C   29. Aicill ; fenisc CNR   30. ualor ; sa uida AD   31. cuida A, corta D, cocha IKN ; aital com chant u. ; Mes en trop bon loc u. C   32. i] mi ; Don totz sos tortz madrechura R

V. 34. uer si D, uasi N, uas si ; ma mon cor sostrag C   35. Ben pot s. C   37. blanc ios ; Blanca es sotz u. ; uestitura IK, uestedura N   38. d.] say ; cuida A   39. Mas ; el C, ela ; cant es ilh n. A   40. Es ues l. ; brune escura IKR, brune scura N

VI. 41. sil AIKN, sils C, si D, si est ; enoios AD, enuyos C, enueios IKR, enuios N   42. Qui AF, Que CIKNR ; maint ioi entier ADIK, mantz iois entiers ; sabon trop de mal plag C, ma ioi entier a frag N, man bon iorn man estrag R   43. Se uolon metren a. C   44. con IK, co ; com nes ; uos CNR   45. A ley da. ; daol IK   46. siatz C, sias ; ia FIKN   47. Que ja per mi ner s. ADIKN, Ia (QueF) per mi non er s. CF, Ni per mi non es s. R   48. Lamor ; s. aisi s. N

VII und VIII nur in C

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI