Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Audiau, Jean.  La Pastourelle dans la poésie occitane du Moyen Âge. Paris: E. de Boccard Éditeur, 1923.

569,029- Anonyme

I. — 5. Et ades La¹ (fº 23), G.A.¹, Mantenen La² Angl. — 6. garag La¹ (23) G.A ², guarag La² Angl. — 7. lac G.A.¹. — 8. pegua La² Angl. — 11. semblec La¹ G.A.¹ ². — 12. mal sabeza G.A. ¹ ².

II. — 14. E lastec G.. — 15. dishil La¹ (23) La² G.A.¹ Angl. — 17. Diguatz La² Angl. — 18. la g. La² Angl. — 19. formen La² Angl. — 21. paus G.A.¹ ² ; guannag La² Angl., ganag G.A.¹, gannac G.A.². — 22. plegua La¹ (23) G.A.¹. — 23. respondec G.A.¹ ; enterran G.A.¹. — 25. ennuian La² Angl., envian G.A.¹. — 26. carriera La¹ (23) La² G.A¹ Angl.

III. — 31. abrega G.A. — 37. dome G.A.

IV. — 43. tam La¹ G.A. ; corr. tan. — 44. mes gauzish G.A. ; en G.A. — 46. arag G.A.

V. — 54. trafforan G.A. — 57. qui La¹ G.A. ; corr. que. — 61. fi urieu G.A. — 62. Fi velos senes fi vela G.A.

VI. — 74. elas G.A. — 75. De la part fi m'ieu denan. G.A., Levy (S. W., V, 373, s. v. naviera).

VII. — 86. le nega G.A. — 89. Dec La¹ G.A. ; corr. det.

VII. — 95. dict al La¹ G.A. — 96. sa pela La¹ G.A.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI