Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Ernst, Willy.  Die Lieder des provenzalischen Trobadors Guiraut von Calanso. "Romanische Forschungen", 44, 2 (1930), pp. 255-406.

243,008a- Guiraut de Calanson

I. 1. lo grieus dezir que solom far d. I; dezir R. – 2. domne riche v. I; rica v. CR. – 3. cor CR; sen R. – 4. ren I; ualer I. – 5. damors R; quen solom far I. – 6. ieu fehlt I; amaua lor C. –7. fai] fetz I, fan C; semblar ior ab plazent d. I. – 8. solelh R; neu] neus C, nueg R. – 9. aiga] aesa I; dous fehlt I.

II. 10. catresi I; com re] a mi CR. – 11. fuec ni clar datz C; estelas IR. – 12. m’es], es I; autre CR. – 13. el m. puesca v. C, el m. puosc v. I. – 14. lai] las CR. – 15. beutatz I. – 16. rics fachs quil tangen aualor I; que tanha R. – 17. apres] al pretz C, als pes R. – 18. on cor] ades C, a es R.

III. 19. deuriatz non aver I. –20. bel d. resplendens I. – 21. clartat CR; dompnaetz v. C, e vos es I, don es v. R. – 23. uostre R. –24. catresi I; en] es R. – 26. totz entiers bes ch. I. – 27. mout fehlt R; laudars e lo splandres I.

IV. 29. conoisen R. – 31. valon] uol hom CR. – 32. pro I. – 33 lurs] los I. – 34. breu C; ioy C; lonc ioy R. – 35. son ios R. – 36. helis C, nelis R.

V. 38. mil datanz p. m. sera I; plazen CR. –39. mortz I; res R; iauzen CR. – 40. grieu CR; que nos f. gens sin sabia de ver I. –  44.– 49. sind in C durch Ausschneiden einer auf der Rückseite befindlichen Vignette verstümmelt; es ist zu lesen: que bos pessars . . . ioys e repa. . . Tezaur e ... na e senhor ... los mals da . . . pus de son . . . ni plazer . . . – 44. quel bons p. I. – 45. ioi R; er refrandres I.

VI. 46. tresaur I, trezaur R. – 48. bel] gent I. – 49. gaug ni plaser sesar nil reis avandres I.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI